Het Duitse blad Bild maakt melding van verschillende gevallen van “islamistisch pestgedrag” in Duitse basisscholen. De schooldirecteur zei gewoon: ‘Je dochter hoeft niet te zeggen dat ze Duits is. Bovendien kun je haar een hoofddoek geven'”, getuigt een moeder. Andere kinderen worden bedreigd met onthoofding.

Ouders uit heel Duitsland namen contact op met Bild om hun ervaringen te delen. “Mijn dochter werd op haar nieuwe school […] zo massaal gepest door moslimmeisjes dat we haar van school moesten halen om haar te beschermen”, zegt een moeder. “De reden? Ze heeft blond haar, droeg geen hoofddoek, heeft een Duits-Hebreeuwse naam en wij zijn christenen! […] Ze had huilbuien en een enorme angst om naar school te gaan.” 

“Je kan je dochter een hoofddoek geven”

“Ze werd geslagen en verbaal aangevallen op weg naar school”, aldus de moeder. “De schooldirecteur zei gewoon: ‘Je dochter hoeft niet te zeggen dat ze Duits is. Bovendien kun je haar een hoofddoek geven!’ We zijn nu van school veranderd en gelukkig is het beter.”

In de basisschool Wassermaus in Ennepetal – de school omschrijft zichzelf als de “school van de toekomst” – stuurde schooldirectrice Isabelle Steinkühler een brief naar alle ouders waarin het thema godsdienstvrijheid werd besproken. Aan het begin van het jaar zou er een conflict zijn geweest tussen strikt religieuze en minder religieuze moslimstudenten in de school. Ouders hadden gemeld dat meisjes werden gepest omdat ze “onreine” snoepjes met varkensgelatine hadden gegeten.

“het hoofd afsnijden omdat wij christenen zijn”

Een vader van twee kinderen uit Beieren vertelt: “Vorig jaar kwamen mijn kinderen volledig ontredderd van school thuis. Mijn zoon huilde, mijn dochter keek bang. Toen ik vroeg wat er was gebeurd, zei de jongen: ‘Een leerling zei dat hij ons het hoofd zou afsnijden omdat wij christenen zijn.'” Op school werd de klacht weggewuifd, de vader moest “begrip opbrengen voor het feit dat kinderen uit Syrië het niet gemakkelijk hebben”.

Een  moeder uit Bonn vertelt dat haar kinderen bedreigd werden, hun “ouders zouden naar de hel gaan als zij niet geloven in Allah”. “Als praktiserend katholiek gaat mijn zoon naar een middelbare school, die voornamelijk wordt bezocht door kinderen en jongeren van het islamitische geloof”, vertelt een andere moeder. “Hij ervaart vaak verbale agressie van medestudenten en discriminatie van leraren die ook moslims zijn.”