Opnieuw mag staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) een veroordeelde terrorist het land niet uitwijzen. Het gaat wederom om een Marokkaanse moslimfundamentalist. De rechtbank oordeelt – zoals de vorige twee malen – dat er te weinig garanties voorzien zijn tegen foltering van de betrokkene. Nochtans oordeelde een Franse rechtbank twee weken geleden nog dat er geen risico op foltering in Marokko aanwezig is. Theo Francken en Binnenlandminister Jan Jambon (N-VA) zullen daarom morgen met hun Marokkaanse collega’s gaan overleggen. Zij hopen snel een oplossing voor het probleem te kunnen vinden, zo vertelt Francken aan Het Laatste Nieuws.

Het is intussen de derde keer dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een uitzetting van een veroordeelde Marokkaanse terrorist voorkomt. Een eerste maal gebeurde in maart. Toen kon Bilal S. – die bekend werd als handlanger van de beruchte jihadi-ronselaar Khalid Zerkani – niet uitgewezen worden. Dit ondanks dat Bilal S. door de inlichtingendienst OCAD wordt beschouwd als bijzonder gevaarlijk. Begin deze maand werd een andere uitzetting van een veroordeelde terrorist geblokkeerd. Opnieuw beargumenteerde de Raad dat de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) niet genoeg had afgetoetst of de mensenrechten van de terrorist zouden geschonden worden in Marokko.

Zweedse parallel

Afgelopen vrijdag werd dan de derde veroordeelde terrorist gered van uitzetting. Het gaat om een 28-jarige Marokkaan, die sinds 2004 in België verblijft na een gezinshereniging. Tijdens zijn verblijf verzamelde de man niet één, maar twee strafrechtelijke veroordelingen. De eerste wegens drugs in 2014 en de tweede voor terreurgerelateerde misdaad in 2017. Na zijn laatste veroordeling trok de DVZ afgelopen februari de man zijn verblijfsvergunning in, maar de betrokkene trok naar de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen om dit aan te vechten. De rechtbank trok de kaart van de jihadist en stelde opnieuw dat er geen voldoende garanties waren voorzien opdat de mensenrechten van de betrokkene gerespecteerd zouden blijven in Marokko.

De rechtbank baseert zich voor de reeks blokkeringen op een uitspraak rond een Zweedse zaak door het Hof van de Rechten van de Mens op 9 januari. Nochtans bepaalde een veel recentere uitspraak in Frankrijk (19 april) dat er géén noemenswaardig risico op foltering of andere inbreuken tegen de mensenrechten in Marokko is. Ook niet voor mensen die voor terrorisme veroordeeld zijn.

Francken en Jambon zullen hierom morgen naar Marokko vertrekken. In de marge van de Rabat-Conferentie zullen de Belgische regeringsleden dit “gevoelige probleem [aan]kaarten”, zo citeert Het Laatste Nieuws Francken. “We hebben in de afgelopen jaren een goede en respectvolle relatie opgebouwd met onze Marokkaanse collega’s. Een bilateraal gesprek staat woensdag gepland.”