Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken wil het huidige asielmodel vervangen door het Australische model. Hierdoor kan België zelf kiezen welke asielzoekers de toelating krijgen om naar ons land te komen. Op die manier wil hij ervoor zorgen dat ons land in de toekomst 0 asielaanvragen krijgt. Dat schrijft Francken op Facebook.

Francken schrijft: “We moeten het huidige asielmodel, dat uitgaat van asielaanvragen op initiatief van de asielzoeker en na illegale binnenkomst, vervangen door een Australisch model, waarbij we enkel nog aan beperkte legale asielmigratie doen. Op ons initiatief. Zélf uitkiezen wie naar ons land komt dus, aan een tempo dat rekening houdt met de sociale, economische en culturele draagkracht van ons land.”

Het N-VA-kopstuk wil een systeem waarbij ons land voorrang kan geven aan vervolgde minderheidsgroepen zoals bijvoorbeeld christenen in het Midden-Oosten. Tegelijk pleit Francken voor meer investeringen in menswaardige opvang in conflictgebieden. Francken vindt dat Europa net zoals Australië een heldere boodschap mee moet geven aan iedereen die zonder visum binnen wil raken: “You will not make Europe home.”

Francken vindt het “kortzichtige praat van de eerste orde” dat men over hem zegt dat niemand meer vluchtelingen binnen laat dan hijzelf. Hij legt het probleem in de eerste plaats bij gebrekkige grenscontroles aan de buitengrenzen van Europa. Hij vervolgt dat die grenzen dringend dicht moeten voor elke vorm van illegale immigratie.

“In de voorbije 4 jaar werden zo 8.603 asielzoekers afgewezen met een Dublinweigering, wat een absoluut record is. Nog eens 6.246 asielzoekers kregen van mijn diensten een technische weigering, omdat ze niet voldeden aan de medewerkingsplicht. Opnieuw een record”, legt Francken uit.

Streven naar 0 asielverzoeken

Hij zegt zelf niet bevoegd te zijn voor het uitreiken van de erkenningen als vluchteling of voor het bepalen van dat erkenningsbeleid. Volgens Francken ligt die bevoegdheid bij het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). Francken gaat verder: “Het CGVS reikte vorig jaar inderdaad meer erkenningen uit dan anders, maar ook daarvoor bestaat een logische verklaring: dit komt ten eerste door het wegwerken van de achterstand die opgebouwd werd tijdens de asielcrisis, waaronder veel dossiers van personen uit oorlogszones. En ten tweede door het feit dat er wereldwijd nooit zoveel ECHTE oorlogsvluchtelingen waren/zijn.”

Francken zegt wel dat hij de cijfers vandaag nog lang niet laag genoeg vindt: “De cijfers zijn nog steeds te hoog. Veel te hoog zelfs, want ik wil evolueren naar 0 asielverzoeken in Brussel.”