Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) krijgt niet zelden kritiek te slikken. Links vindt zijn migratiebeleid te streng, rechts vindt het verre van streng genoeg. Volgens Vlaams Belang is er een grote kloof tussen de ‘Theo-rie’ en de ‘Theo-praktijk’. Is het beleid van staatssecretaris Theo Francken nu te streng of niet streng genoeg? Wij zetten enkele cijfers op een rijtje.

Er is veel te doen om staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). De oppositie – en niet zelden ook coalitiepartners van N-VA – uiten regelmatig hun ongenoegen over de harde toon die Francken soms hanteert op sociale media. Vanuit linkse hoek verwijt men Francken bovendien wel eens een te streng of ‘mensonwaardig’ migratiebeleid te voeren, Vlaams Belang vindt dan weer dat Francken’s migratiebeleid verre van streng genoeg is.

‘Theo-rie vs Theo-praktijk’

Volgens Vlaams Belang is er een groot verschil tussen de Theo-rie en de Theo-praktijk. Een immense kloof tussen wat Francken tweet en wat zijn beleid is”, aldus partijvoorzitter Tom Van Grieken. Francken lijkt verveeld te zitten met de rechtse oppositie van Vlaams Belang. Daarom trachtte hij dit weekend op zijn blog nog maar eens de puntjes op de i te zetten. Omdat “men u probeert wijs te maken dat niemand ooit meer vluchtelingen binnen liet dan Theo Francken”.

Hoog tijd voor een “reality check voor Theo Francken”, vond De Standaard. Zij zetten enkele feiten en cijfers op een rijtje en kwamen tot de volgende conclusie: “Wellicht zou hij vanuit de oppositie snoeiharde kritiek hebben gehad op het beleid dat hij nu zelf voert”, klinkt het. “Hij laat nooit na om de ‘records’ te omstandig te melden. Maar in het licht van het geheel oogt het cijfer eerder bescheiden.”

Is het beleid van staatssecretaris Theo Francken nu te streng of niet streng genoeg? Enkele cijfers op een rijtje.

Registraties

Beginnen doet we met het aantal registraties van vreemdelingen in ons land. Dat aantal immigraties daalde in de drie opeenvolgende jaren (2011, 2012 en 2013) voor Francken staatssecretaris werd. Vanaf 2014 werd die neerwaartse trend echter verbroken, en werd terug een stijging genoteerd tegenover het jaar voordien. In 2014 werden 128.465 vreemdelingen geregistreerd, in 2016 emigreerden 136.327 vreemdelingen naar België. Voor 2017 zijn nog geen cijfers bekend.

Het grootste migratiekanaal in België is niet de asielinstroom, wel gezinsherenigingen. Door middel van gezinsherenigingen kunnen migranten familieleden naar België later overkomen. Met maar liefst 50% van de totale instroom van migranten is en blijft de gezinshereniging de voornaamste migratiereden. In 2012 werd de wet op gezinsherenigingen nog verstrengd, op aandringen van Theo Francken, die toen dus in de oppositie zat. Het aantal gezinsherenigingen nam daardoor af tussen 2012 en 2014.

Sinds 2014 stijgt het aantal gezinsherenigingen echter opnieuw. In 2012 en 2013 werden respectievelijk 48.898 en 45.979 immigranten geregistreerd die ons land binnenkwamen door de procedure van de gezinshereniging. In 2014 steeg dat aantal naar 52.486, een stijging van bijna 15%. Een jaar later stegen het aantal gezinsherenigingen in ons land verder naar een totaal van 55.179.

Terugkeerbeleid

Ook ons terugkeerbeleid laat te wensen over, zo blijkt uit cijfers. Minder dan 1 op 5 uitwijzingsbevelen die illegalen of uitgeprocedeerde asielzoekers krijgen, worden effectief uitgevoerd. Van de 45.601 uitwijzingsbevelen vorig jaar werden er slechts 8.536 opgevolgd. “Waardoor het leger illegalen – vandaag goed voor om en bij de 200.000 mensen – fors blijft aangroeien”, aldus Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken aan SCEPTR.

Het aantal repatriëringen van vreemdelingen naar hun land van herkomst dalen onder Francken voor het tweede jaar op rij, net als het aantal vreemdelingen die vrijwillig terugkeerden. Het aantal repatriëringen van vreemdelingen naar hun land van herkomst is voor Francken altijd de belangrijkste waardemeter geweest om een migratiebeleid te beoordelen, zo liet hij in het verleden al meermaals blijken.

Asielzoekers

Het is dus niet zo dat de meerderheid van het aantal nieuwe vreemdelingen in ons land asielzoekers zijn, integendeel. Ter info: asielzoekers zijn migranten die op de vlucht zijn van hun thuisland wegens oorlog, politieke redenen, enzoverder. Vorig jaar was slechts 1 op 10 van het aantal immigranten in ons land een asielzoeker.

Het aantal asielzoekers stijgt wel. Niet onlogisch gezien het feit dat de asielcrisis een explosie kende in 2015, toen Duits bondskanselier Angela Merkel (CDU) de historische woorden “Wir schaffen das” sprak. In 2014 waren er nog 17.213 inschrijvingen van asielzoekers in ons land, in 2015 waren dat er al 44.760. Een toename van 160%.

Criminele illegalen

Het aantal uitwijzingen van criminele illegalen in ons land stijgt, deelde staatssecretaris Francken onlangs mee op sociale media. Van 2012 tot 2014 werden respectievelijk 378, 629 en 625 criminele illegalen teruggestuurd. In 2015, het eerste jaar onder het bewind van de nieuwe regering dus, nam dat aantal fors tot tot 1.437 uitwijzingen. In 2016 werden 1.595 criminele illegalen uitgezet en vorig jaar waren dat er 1.622. Een druppel op een hete plaat, vindt Vlaams Belang.

Gezien het sterk stijgende aantal asielzoekers en vreemdelingen moeten die cijfers volgens Vlaams Belang in perspectief geplaatst worden. Zo steeg het aantal asielzoekers tussen 2014 en 2015 met maar liefst 160%. Daarnaast verwijt Van Grieken Francken ervan selectief om te gaan met de cijfers die hij deelt op sociale media. “De repatriëring van criminele illegalen is slechts een klein luikje van het totale terugkeerbeleid”, aldus Van Grieken.

“Wij hoopten op net iets meer ambitie van een staatssecretaris die zichzelf graag het label ‘kordaat’ toekent”

Ook de cijfers van de repatriëring van ‘criminele vreemdelingen’ (niet illegaal) worden opvallend verzwegen”, aldus Van Grieken. Zo zou amper 1 op 70 criminele vreemdelingen worden teruggestuurd, dat blijkt uit cijfers die Filip Dewinter (Vlaams Belang) bemachtigde bij minister van Justitie Koen Geens (CD&V). “Wij hoopten op net iets meer ambitie van een staatssecretaris die zichzelf graag het label ‘kordaat’ toekent.”