Vandaag werd in het Europees Parlement een oproep gelanceerd om Hongarije te straffen door de strafprocedure van artikel 7. De grondrechten van vluchtelingen zouden er geschonden worden en de vrijheid van meningsuiting zou er worden ingeperkt. Een helder risico op inbreuk door Hongarije van de waarden waarop de Unie gevestigd is.”

Hongarije staat gekend voor zijn strenge en consequente migratiebeleid. Eerder weigerde Hongarije de gedwongen vluchtelingenopname die werd opgelegd door de Europese Commissie. Hongarije verzette zich – net als Polen en Tsjechië – tegen deze verplichting en hield ook na juridische dreigementen van de Europese Commissie voet bij stuk. Vorige week won de migratiekritische Hongaarse premier Viktor Orbán de Hongaarse verkiezingen met een monsterscore.

“Inbreuk op waarden van de Unie”

Het signaal voor het Europees Parlement om een onderzoek te starten naar Hongarije. Vanmorgen presenteerde Judith Sargentini (GroenLinks) de resultaten van haar onderzoek. Volgens Sargentini is er meer dan reden genoeg om de strafprocedure van artikel 7 in werking te zetten jegens Hongarije. Dat kan er uiteindelijk toe leiden dat het stemrecht van Hongarije in de Europese Raad wordt afgenomen.

Sargentini haalt verschillende argumenten aan voor haar pleidooi tot sancties. Zo zou de onafhankelijke rechtspraak aangetast worden in Hongarije en zou de vrijheid van meningsuiting er ingeperkt worden. Bovendien zouden de grondrechten van vluchtelingen er geschonden worden, klinkt het. Samengevat: “Een helder risico op inbreuk door Hongarije van de waarden waarop de Unie gevestigd is”, zo staat te lezen in het rapport.

Ook de zogenaamde ‘anti-immigratiewet’ vormt een probleem. De Hongaarse regering lanceerde enkele weken geleden een wetsvoorstel om ngo’s die gefinancierd worden vanuit het buitenland en die migratie stimuleren te belasten of zelfs te verbieden. De Verenigde Naties verboden de wet, maar toch wordt het aangehaald als reden voor het in werking zetten van artikel 7.

(Lees verder onder de tweet.)

Polen

In december vorig jaar startte de Europese Commissie de procedure van Artikel 7 op tegen Polen vanwege een hervorming van Poolse Justitie en gerecht. Volgens de Europese Commissie een inbreuk op de scheiding der machten, en dus werd een sanctieprocedure opgestart. Ook hier zou men op deze manier het stemrecht van Polen in Europese ministerraden en het Europees Parlement kunnen afnemen.

Hongarije toonde zich, net zoals in de discussie rond het verplichte spreidingsplan voor vluchtelingen, een trouwe bondgenoot van Polen. De Hongaarse regering schaarde zich officieel achter Polen door een motie goed te keuren waarin staat dat Hongarije haar veto zou gebruiken bij eventuele sancties jegens Polen. Aangezien voor zulke sancties unanimiteit van de lidstaten vereist is, kan Hongarije dit eigenhandig blokkeren.