In een Facebookbericht haalt Antwerps schepen voor OCMW en Sociale Zaken, Fons Duchateau (N-VA), stevig uit naar CD&V’er Youssef Kobo. De aanleiding daarvoor? Kobo had in een tweet gesteld dat het zijn plicht was de “vijanden” van de democratische rechtsstaat aan te pakken. In de daaropvolgende vergelijking stelde de CD&V’er dat de democratische rechtsstaat meer te vrezen heeft van de N-VA dan van de ISLAM-partij.

In zijn tweet stelde Kobo dat er één rechtsstatelijk bedreiging uitging van de ISLAM-partij, namelijk het scheiden van mannen en vrouwen op bussen. De N-VA daarentegen is volgens Kobo kennelijk een veel grotere bedreiging voor de democratische rechtsstaat. Zo haalt hij aan dat de partij pleit voor een inperking van de Conventie van Genève, het EVRM en de vrijheid van meningsuiting. Daarnaast zou de partij ook aanvallen lanceren op de rechterlijke macht. Ook het introduceren van een A en B-mensenrechtenstatus, het opheffen van Schengen en het invoeren van een Belgische ‘Patriot Act’ zou een gevaar opleveren voor de democratische rechtsstaat.

“Opportunist”

Duchateau had verwacht dat er – zoals dat onder meer het geval was bij een voorstel van CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert – intern kritiek zou komen op de uitlatingen van Kobo. Door het gebrek hieraan ziet de Antwerpse schepen zich naar eigen zeggen genoodzaakt om te reageren. “Niet om de man zelf, die ik beschouw als een opportunist die binnenrolt bij wie hem hebben wilt, van Abou jahjah tot CD&V. Maar wel om de status die Wouter Beke hem verleende als woordvoerder van de christendemocratie”, aldus Duchateau.

De N-VA’er verwijst daarmee naar een interview waarin CD&V-voorzitter Wouter Beke stelde dat Kobo goed kon uitdrukken hoe CD&V naar de uitdagingen van onze tijd kijkt. Voor zo iemand blijft er, althans volgens Beke, plaats bij CD&V.

Wat wil CD&V bereiken met deze beledigingen?Ik heb het weekend afgewacht om te reageren. Omdat ik er vanuit ging dat…

Publiée par Fons Duchateau sur lundi 9 avril 2018

“Gortigheden” over de N-VA

Van een man met een visie is volgens Duchateau echter geen sprake. Integendeel, naar eigen zeggen ziet hij “een brulboei die al jaren ongestraft de grootste gortigheden verkondigt over de N-VA. In deze tweet overschrijdt hij echter een grens. Dat je er als christendemocraat in slaagt om je coalitiepartner op alle niveaus in dit land af te schilderen als een gevaar voor de democratie, vind ik al opmerkelijk. Dat je daarbij in één moeite door een partij die de sharia wil invoeren, minder schadelijk acht, begrijp ik oprecht niet”, schrijft hij op Facebook.

De Antwerpse schepen vraagt zich daarnaast af wat de CD&V hiermee hoopt te bereiken en “of ze oprecht meer dreiging zien in de N-VA dan in een partij als ‘ISLAM’? Vertolkt deze ‘golden boy’ -beter dan Beke zelf- hierin ook de visie van de partij? Of dienen tweets als deze alleen voor een allochtone nichemarkt en wordt zijn bagger daarom oogluikend toegestaan?”