De omstreden Europese topambtenaar, Martin Selmayr, is sinds 2014 lid van de CD&V. Dat bracht Le Soir vandaag aan het licht en werd tegenover SCEPTR door CD&V bevestigd. Selmayr paste ook zelf zijn Wikipedia-pagina aan.

De benoeming van de Duitser Martin Selmayr tot hoogste ambtenaar van de Europese Unie heeft al heel wat voeten in de aarde gehad. Zo zou de benoeming veel te snel zijn gegaan. Aanvankelijk had de Duitser ‘slechts’ gesolliciteerd voor de functie van vice-secretaris-generaal. Enkele minuten nadat deze sollicitatie werd goedgekeurd, kondigde zijn voormalige baas, Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, aan dat secretaris-generaal Alexander Italianer op pensioen ging. Het gevolg? Juncker zorgde ervoor dat Selmayr, zijn voormalige kabinetschef, Alexander Italianer als secretaris-generaal kon opvolgen.

De flitsbenoeming van Selmayr viel niet in goede aarde bij het Europees Parlement. Zo omschreef Europarlementslid voor Groen, Bart Staes, de benoeming van de Duitser als een “machtsgreep” van de christendemocraten. Ook bij diverse andere partijen klonk er kritiek op de aanstelling van de voormalige kabinetschef van Juncker. Als gevolg daarvan begon het Europees Parlement aan een onderzoek naar (de benoeming van) Selmayr.

Nachtelijke aanpassingen van Wikipedia

Het onderzoek naar Selmayr leverde alvast enkele ongemakkelijke details op. Zo zou Selmayr vorig jaar in december om 3.45 uur zijn Wikipedia-pagina hebben aangepast. Dit zou er volgens verschillende Europarlementsleden op wijzen dat de voormalige kabinetchef van Juncker wist dat hij kon worden bevorderd.

Hier is echter niets van aan, oordeelde de Europese Commissie. De Duitser wou, althans volgens de Commissie, enkel de incorrecte informatie op Wikipedia aanpassen. Zo is hij lid van de Vlaamse christendemocraten in plaats van de Duitse. CD&V-woordvoerder, Steffen Van Roosbroeck bevestigt tegenover SCEPTR deze informatie. Hoewel de Duitsers weliswaar een formeel lid is, neemt hij geen deel aan CD&V-activiteiten. Ook zit hij volgens Van Roosbroeck in geen enkel orgaan van de partij.

Selmayr paste ook andere (foutieve) informatie op Wikipedia aan. Dit betrof vooral zijn religieuze overtuiging. Volgens de Commissie gebeurde dit echter in overleg met de internetencyclopedie. Waarom deze aanpassingen om 3.45 uur ‘s ochtends moesten gebeuren, is vooralsnog onduidelijk.

ADVERTENTIE