Slecht nieuws voor N-VA en Open Vld: de populaire rabbijn Aaron Malinsky steunt bij de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen CD&V. Of Malinsky effectief op de lijst gaat staan en welke plaats hij voor zijn rekening neemt, is vooralsnog onduidelijk. Dat brengt de krant De Morgen.

Tot voor kort mengden vooral Open Vld en N-VA zich in de strijd om de Joodse stem. Dat deze van belang kan zijn, bewezen de liberalen bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen. Hoewel Open Vld op amper 5,5 procent van de stemmen kon rekenen, smeerden een groot aantal Joodse stemmers zalf op de blauwe wonde. Zo raakte bijvoorbeeld schepen Claude Marinower – als gevolg van de Joodse voorkeursstemmen – vanop de vierde plaats verkozen. Samuel Markowitz haalde op de districtsraadslijst dan weer meer stemmen dan lijsttrekker Willem-Frederik Schiltz.

Voor Open Vld zijn er echter kapers op de kust. Naast het feit dat N-VA-burgemeester Bart De Wever goede contacten heeft met de Joodse gemeenschap in Antwerpen, vertrok Ludo Van Campenhout van de liberalen naar de N-VA. Dat Van Campenhout goede relaties heeft met de Joodse gemeenschap in Antwerpen staat buiten kijf. Kort nadat Amerikaans president Donald Tump de ambassade in Israël verhuisde van Tel Aviv naar Jeruzalem, schaarde schepen Van Campenhout zich achter deze beslissing. “Als ik nu in Jeruzalem was zou ik meevieren”, stelde hij daarover tegen Joods Actueel.

Hoewel er op de uitspraken van Van Campenhout felle kritiek kwam, deed staatssecretaris De Backer vorige maand soortgelijke uitspraken. Zo stelde hij tegenover Joods Actueel dat het buiten kijf staat dat Jeruzalem de hoofdstad van Israël is. “Dat is duidelijk: punt. Daar is geen discussie over. Alleen zit je op dit ogenblik in een politieke context en Europa ziet Jeruzalem als deel van de onderhandelingen voor een tweestatenoplossing”.

Onverdoofd slachten

Dat te midden van al dat gebakkelei om de Joodse stem tussen Open Vld en N-VA een Joodse sterkhouder voor CD&V kiest, moet dan ook zijn aangekomen. Malinsky geniet immers na een deelname aan De Slimste Mens van een zekere bekendheid. Daarnaast is de CD&V’er bestuurslid bij de grootste Joodse gemeenschap in Antwerpen. Verder past zijn engagement voor de dialoog tussen joden, christenen en moslims binnen de CD&V-campagne die in het teken van dialoog staat.

Tegenover De Morgen verduidelijkt Malinsky zijn keuze voor CD&V. Zo zijn de Vlaamse christendemocraten volgens hem “de enigen […] die de krijtlijnen van onze gemeenschap verdedigen”. “De liberalen doen dat minder, want zij zijn tegen het onverdoofd slachten en de besnijdenis.”

Homoseksualiteit

De rabbijn is echter geen onbeschreven blad. Toen hem in ‘De afspraak’ werd gevraagd hoe hij zou reageren mocht zijn zoon homoseksueel zijn, antwoordde hij dat zoiets binnen Joodse kringen “ondenkbaar” is. Dit verklaarde hij aan de hand van hun ‘alternatieve’ opvoeding. Zo komen volgens hem Joodse jongeren niet in verleiding omdat ze niet naar discotheken gaan. Later bood Malinsky zijn excuses aan bij de holebigemeenschap.