De christelijke vakbond ACV roept zijn leden op om op 30 april het werk neer te leggen. De socialistische ambtenarenvakbond ACOD, die eind februari nog staakte, sluit zich volgens De Morgen bij de stakingsoproep aan.

De reden dat het ACV nu gaat staken? Minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) zou sinds de zomer “de ene na de andere aanval” hebben gelanceerd op het ambtenarenstatuut. “De vaste benoeming wordt afgebouwd, er wordt beknibbeld op de verlofregeling, interimarbeid wordt ingevoerd en het ziektekrediet staat op de helling. Waar moet het naartoe met het federaal openbaar ambt? Daarover ontbreekt het de minister aan visie”, laat het ACV weten.

De stakingssupporters

De Franse spoorvakbonden staken 2 dagen per week tot eind juni, tegen de hervormingen van president Macron. 36 dagen staken, dat wordt met grote ogen en véél enthousiasme gevolgd in België.

Publiée par De Ideale Wereld sur mardi 3 avril 2018

De staking gaat door op 30 april. Op deze brugdag zullen de vakbondsmilitanten het werk neerleggen bij de overheidsdiensten. Daarnaast zullen er in mei ook nog acties plaatsvinden. Veel hinder zal de staking echter niet veroorzaken. Zo is het op een brugdag normaliter rustiger bij overheidsdiensten zoals de FOD Financiën. Daarnaast gaat men bij de NMBS niet staken.

Vakbonden, terug een front?

Van een gemeenschappelijk vakbondsfront was er bij de vorige staking geen sprake. Alleen de socialistische overheidsvakbond ACOD staakte toen tegen de pensioenplannen van de regering-Michel. Ook nu, roept het ACV deze pensioenplannen niet in als motivatie voor de aangekondigde staking. Integendeel, de ACV’ers lopen storm tegen de aangekondigde hervormingen van het ambtenarenstatuut.

Hoewel zowel het ACV als het ACOD staken, doet de aankondiging van het ACV bij ACOD’er Gino Hoppe de wenkbrauwen fronsen. “Deze actie lag al voor de paasvakantie vast, maar we wilden hier pas begin volgende week mee naar buiten komen”, zegt hij aan De Morgen. “Maar ook voor ons is het duidelijk: Vandeput moet meer respect opbrengen voor de ambtenaar en zijn statuut.”