Het aantal illegalen, of zogenaamde transitmigranten, dat inbreekt in havens om via boten Groot-Brittannië te bereiken, is vorig jaar met maar liefst 70% gestegen. Zeebrugge blijft de populairste haven, maar de haven in Gent lijkt ook alsmaar meer in trek. Vlaams Belang eist een strenger uitwijzingsbeleid.

De problematiek van illegalen die hier geen asiel willen aanvragen, maar willen doorreizen naar Groot-Brittannië, sleept al jaren aan. De illegalen proberen havens binnen te dringen of verstoppen zich in de buurt van snelwegparkings. Daarna trachten ze in vrachtwagens of boten te klimmen, in de hoop op die manier in Groot-Brittannië te geraken. Vrachtwagenchauffeurs, havenarbeiders en politieagenten worden regelmatig geconfronteerd met de overlast van de zogenaamde ‘transitmigranten’.

Vrachtwagenchauffeurs en havenarbeiders worden alsmaar vaker aangevallen door de illegalen, en worden daarbij vaak ernstig verwond. Eind vorige maand kwam het Zeebrugge enkele dagen op rij tot verschillende confrontaties tussen havenarbeiders, de security en illegalen. Ook de politie blijft niet gespaard. Zo werd onlangs een politiepatrouille aangevallen door 40 illegalengewapend met ijzeren baren.

Toename

Het probleem sleept al jaren aan, en lijkt alleen maar groter te worden. De illegalen lijken alsmaar agressiever te worden, en bovendien ook talrijker. Dat blijkt uit cijfers die Barbara Pas (Vlaams Belang) opvroeg. In 2016 probeerden illegale transitmigranten 961 keer onze havens binnen te dringen, in 2017 steeg dat aantal naar 1.641 indringers. Een toename van maar liefst 70%.

Zeebrugge blijft daarbij de absolute tophaven. Vorig jaar werden daar bijna 4 illegale indringers per dag geregistreerd. De haven van Gent lijkt dan weer fors aan populariteit te winnen. Het aantal havenindringen steeg er tussen 2016 en 2017 van 41 naar 171, een stijging van 317%. Nochtans werd in 2016 een wet goedgekeurd om havenindringers strenger te vervolgen, wat een daling van het aantal indringen moest teweeg brengen.

Papiertje

Het is echter duidelijk dat het beleid daarmee nog altijd geen antwoord heeft gevonden om een halt toe te roepen aan het zogenaamde ‘transmigratiefenomeen’”, aldus Barbara Pas. “De wet die midden 2016 werd gestemd om het binnendringen van de havenfaciliteiten strafbaar te maken, heeft immers niet kunnen verhinderen dat het fenomeen kon worden teruggedrongen. Integendeel stellen wij een verdere, en forse toename vast.”

Vlaams Belang wil een strengere aanpak van gevatte illegalen. Op dit moment wordt immers minder dan 1 op 5 van de uitgewezen illegalen effectief ons land uitgezet. “Zolang men de overgrote meerderheid van de ‘transmigranten’ die worden geïntercepteerd niet meer dan een papiertje in handen stopt waarmee ze worden aangemaand het land te verlaten en ze dan weer in de Vlaamse natuur vrijlaat, zal dit fenomeen blijvend aanwezig zijn en in omvang toenemen.”

“Ik roep dan ook staatssecretaris Francken dringend op om effectief werk te maken van een repatriëring van elke transmigrant die wordt opgepakt in plaats van ze terug vrij te laten”, besluit men.