ABVV, de socialistische vakbond, kondigt aan dat de transportbond Belgische Transportbond (BTB) vandaag enkele acties organiseert. Dat weet VRT NWS. Het gaat voornamelijk over symbolische acties. De bonden klagen sociale dumping aan en willen gelijk loon voor gelijk werk. Sociale dumping is de praktijk waarbij goedkopere werkkrachten, veelal uit Centraal- en Oost-Europa hier komen werken en zo de bodem uit heel wat deeleconomieën slaan.

De transporteconomie in België en andere West-Europese landen staat onder druk. Of tenminste de autochtone tewerkstelling in deze sectoren. Ondanks veelvuldige verbale tegenstand in regeringskringen en EU-organen en de aankondiging van tal van maatregelen, bijft sociale dumping een gangbaar probleem. Soms gebeurt dat legaal, soms op frauduleuze wijze.

Gelijk loon

Het probleem is niet dat buitenlandse werknemers bij ons komen werken”, zo wordt transportbond BTB geciteerd op VRT NWS, “maar wel dat de rechten van deze werknemers massaal omzeild en fors met de voeten getreden worden.” Met sensibiliseringsacties hoopt de vakbond om buitenlandse werkkrachten te informeren van hun sociale rechten.

Er wordt op zeven plaatsen acties gevoerd. Op snelwegparkings worden buitenlandse chauffeurs geïnformeerd en bewust gemaakt van hun sociaal statuut. In de Antwerpse haven heeft de bond dan weer een post gevat vanwaaruit koffiekoeken en pamfletten worden uitgedeeld. Dit langs de Noorderlaan. Daar is een grote doorloop van truckchauffeurs die er overnachten of parkeren in afwachting van het lossen of laden.

“Maar we blokkeren de Noorderlaan zelf niet”, zegt Carine Dierckx van de BTB tegenover VRT NWS. “We willen niemand lastigvallen of treiteren. Het is louter onze bedoeling om met een positieve actie de chauffeurs – die het slachtoffer zijn van het systeem – te bereiken.” Er is echter wel een filterblokkade aan parking Goordijk aan de Noorderlaan.

Protest tegen sanitaire voorzieningen

Bij Brucargo wordt dan weer geprotesteerd tegen de gebrekkige sanitatiere voorzieningen en vindt er ten slotte een symbolische neerlegging van klachten plaats bij de RVA in Limburg.

De vakbonden klagen ook het overheidsbeleid aan. Zij stellen dat de controle-inspanningen tegen sociale dumping te wensen over laten. Staatssecretaris voor Bestrijding van Sociale Fraude Philippe De Backer (Open Vld) betwist dit echter en haalt aan dat er meer controleurs in dienst zijn om dit probleem aan te pakken.

Niet enkel transportsector getroffen

Vorig jaar vielen onderzoekers van de federale politie binnen bij verschillende transportbedrijven zoals JOST International omdat deze bedrijven neporganen oprichtten in Oost-Europa om te kunnen genieten van de de (beduidende soepelere en goedkopere) arbeidsvoorwaarden die in die landen gelden. Op die wijze kan men chauffeurs in ons land laten werken, zonder sociale zekerheidsbijdragen te hoeven betalen in ons land.

Steeds meer sectoren ondervinden last door sociale dumping. De transportsector springt klassiek in het oog wat dit vraagstuk betreft, maar ook de bouwsector, de scheepvaart, e-commerce, IT, vleessector… worden fel getroffen. Dat brachten de socialistische vakbonden vorig jaar ook in de belangstelling.

LIVE – Miranda Ulens: "Samen sterk voor een sociaal Europa, voor gelijk loon naar gelijk werk! Stop sociale dumping".

Publiée par ABVV sur vendredi 24 mars 2017