Haatimam El Alami Amaouch mag ons land uitgezet worden. Dat besliste de Raad van State nadat Amaouch in beroep was gegaan tegen zijn uitwijzing. De imam zou bijzonder radicaal zijn en ook anderen geradicaliseerd hebben. Intussen predikt hij in Nederland, dat hem niet kan uitzetten omdat hij naast de Marokkaanse ook de Nederlandse nationaliteit bezit.

De imam El Alami Amaouch heeft Marokkaanse roots en predikte een tijd in Dison, een gemeente bij Verviers. Amaouch zou bijzonder radicaal zijn, wat hij ook niet onder stoelen of banken stak bij zijn preken. Bovendien zou hij goed bevriend zijn met de Algerijn Mohammed Merah, die 3 kinderen en een volwassene doodde bij een antisemitische aanslag in een joodse school in Toulouse. Ook de zoon van Amaouch kwam al in opspraak nadat die openlijk opriep om christenen te vermoorden.

“Gevaarlijke gedrag”

El Alami Amaouch kreeg in oktober 2016 het bevel ons land te verlaten omdat hij zich “gevaarlijk” gedroeg en duidelijke tekenen van radicalisering vertoonde. In zijn functie van imam zou hij ook anderen geradicaliseerd hebben. Minstens 2 Syriëgangers uit Verviers waren in de leer geweest bij Amaouch. Hij ging in beroep tegen zijn uitwijzing, maar dat beroep werd afgewezen door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Vervolgens ging de man in cassatieberoep. De Raad van State heeft dat beroep nu verworpen. Men oordeelde dat de man ook zonder veroordeling ons land uitgezet kan worden “vanwege zijn gevaarlijke gedrag”. De haatimam verblijft echter al een tijdje niet meer in ons land. Intussen zou hij zijn radicale boodschappen prediken in het Nederlandse Den Haag. Nederland kan hem niet zomaar het land uitzetten omdat hij de Nederlandse nationaliteit bezit.

Theo Francken reageert tevreden op de uitspraak. “De Raad van State heeft bevestigd dat ik de juiste beslissing heb genomen. Dat is echt goed nieuws. Die haatimam is nu definitief van ons grondgebied verwijderd”, stelt Francken in een videoboodschap. “Voor de eerste keer is een haatimam ons land uitgezet. Haatimams horen hier niet thuis en zijn hier niet welkom.”

De Raad van State bevestigt mijn beslissing om een verderfelijke haatimam uit te wijzen. Top!

Publiée par Theo Francken sur jeudi 29 mars 2018