De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de beroepsrechtbank in asiel- en migratiedossiers, heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) bij hoogdringendheid verhinderd om een gevaarlijke jihadist – Bilal S., ook gekend als Abou Safiya – uit te wijzen naar Marokko. Dat brengt De Standaard.

Bilal S. was een handlanger van de beruchte Khalid Zerkani, volgens het federaal parket de grootste jihadi-ronselaar van België. Zerkani, Bilal S. en een 30-tal andere verdachten stonden in 2015 terecht voor hun terreuractiviteiten. Bilal S. werd in 2017 reeds vrijgelaten. Hij heeft de Marokkaanse nationaliteit, dus vond de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) het nuttig om hem uit te wijzen. Maar dit mag nu niet.

Dreigingsniveau 3

Ondanks dat Bilal S. door de inlichtingendienst OCAD wordt beschouwd als bijzonder gevaarlijk – hij werd in 2017 tot twee maal toe het dreigingsniveau 3 toegekend – wil de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dat Bilal in België blijft. De rechtbank stelt namelijk dat de DVZ geen stappen heeft ondernomen om te garanderen dat Bilal niet “verder zal worden lastiggevallen voor de feiten waarvoor hij al in België werd veroordeeld, en om het risico te verkleinen dat hij daar onmenselijk of vernederend zal worden behandeld”. Dat schrijft De Standaard neer.

Dit zou een schending kunnen betekenen van artikel 3 van het EVRM. De Raad vindt dat de DVZ ‘eenzijdige’ argumenten gebruikt om een inbreuk uit te sluiten. De DVZ haalt aan dat Marokko de laatste jaren veel vooruitgang heeft geboekt op vlak van mensenrechten, maar het maakte geen melding van de kritische rapporten over Marokko van onder meer het VN-comité tegen Foltering, zo schermt de Raad.

Op Facebook liet Staatssecretaris Francken weten verontwaardigd te zijn over de uitspraak. “Die gerechtelijke instanties maken het zo moeilijk om op den duur een efficiënt overheidsbeleid te voeren”, aldus Francken in een zelfgemaakte video. “U moet mij maar eens uitleggen wat ik met die Syriëstrijders nog moet doen.”