Volgens voormalig PS-voorzitter en Waals minister-president, Paul Magnette, kan de PS nooit samen met de N-VA in de federale regering. Dit komt volgens hem door de sociale achteruitgang in België dankzij het beleid van de federale regering waar de N-VA in zit. Dat zegt De Standaard.

Magnette zegt dat de PS nooit zal deelnemen aan de “politieke uitkleding van de sociale zekerheid, de pensioenhervorming, de indexsprong en de flexibele arbeidsmarkt”. Dit is volgens hem het beleid dat de federale regering al drie jaar voert.

Paul Magnette legde ook meteen de geruchten aan banden dat Brussels parlementslid en voormalig CDH-lid Mahinur Ozdemir zich bij de PS zou voegen. Magnette vervolgde: “De voorwaarden voor toetreding tot de PS zijn voor iedereen dezelfde”. De PS is voorstander van de lekenstaat en volgens Magnette is het meteen “non” als potentiële partijleden de Armeense genocide niet willen erkennen.