De Universiteit van Oxford wil zijn “leerplan vervrouwelijken” door te eisen dat 40 procent van de auteurs op de lijsten van aanbevolen literatuur in de filosofiefaculteit vrouwen zijn. Bovendien verandert men het examensysteem om het vrouwen makkelijker te maken.

Aan het academisch personeel van de faculteit Filosofie van de universiteit is gevraagd om, bij het opstellen van de lijsten met aanbevolen literatuur, de voornamen van de schrijvers te gebruiken in plaats van hun initialen, om duidelijker te maken welke vrouwen zijn.

Aantrekkelijker maken voor vrouwen

Als onderdeel van een reeks veranderingen, bedoeld om de filosofie aantrekkelijker te maken voor vrouwelijke studenten, introduceert de universiteit ook een nieuwe bachelorpaper over feministische filosofie. De universiteit telde ook nieuwe academici aan om het vak te onderwijzen.

Professor Edward Harcourt, tot voor kort voorzitter van de Faculteitsraad Filosofie van de universiteit, zei dat de nieuwe cursus wordt geïntroduceerd “deels omdat hij interessant is, en deels om het profiel en de status van de feministische filosofie bij Oxford te verhogen”. Hij zei dat hij hoopt dat het “de boodschap naar onze vrouwelijke studenten zal sturen dat filosofie voor jou is”.

Harcourt voegde eraan toe dat de faculteit “meer vrouwelijke filosofen op de lijsten met aanbevolen literatuur wil hebben” maar geen quotum als dusdanig introduceert. Toch vraagt de faculteit dat 40 procent van de auteurs van de aanbevolen literatuur vrouwelijk is. Harcourt zei dat de faculteit haar personeel vraagt om hun “academisch oordeel” te gebruiken over welke auteurs zij opnemen in de literatuurlijsten.

Examensysteem veranderen ten voordele van vrouwen

Vanaf begin volgend jaar zal de geschiedenisfaculteit van Oxford haar examensysteem veranderen door een van de vijf eindexamens te vervangen door een ‘take-home-paper’. Men wil dit naar eigen zeggen doen om de resultaten van vrouwelijke studenten te bevorderen.

Het zijn is niet de eerste maatregel van die soort die door Oxford getroffen wordt. Omdat de resultaten van de vrouwelijke studentenpopulatie door de leiding van de prestigieuze Britse universiteit van Oxford te laag werden bevonden, heeft men recent de examentijd in het voordeel van vrouwelijke studenten verhoogd.