De ontbonden vzw KINT, waar brokkenprins Laurent voorzitter was tot 2009, moet nog 503.000 euro krijgen van de drie Belgische Gewesten. Het verschuldigde bedrag dat het ‘Koninklijk Instituut voor het Duurzame Beheer van de Natuurlijke Rijkdommen en de Bevordering van Schone Technologie’ nog zal innen, werd ontbloot door Le Soir

KINT werd in 2009 ontbonden omdat het geen subsidies meer kon trekken. Hiervoor kon de prins echter met zijn vzw vanaf de start in 1994 wel rekenen op miljoenen euro’s aan subsidies… Tot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ermee kapte in 2008. Het Vlaamse en Waalse gewest sloten de geldkraan in 2009. Laurent verklaarde zich droevig’ om het heen gaan van KINT, maar “meer dan een administratief gedrocht om Laurent jarenlang uit de werkloosheid te houden, was dat niet” zei LDD-voorzitter Jean-Marie Dedecker in 2009 er nog over. “Sedert 2001 ontvangt hij een eigen dotatie van meer dan 25.000 euro per maand. Aangezien de vereniging maatschappelijk geen enkele meerwaarde had, zal niemand merken dat ze is verdwenen.”

Achterstallige subsidies plús schulden

Administratief gedrocht of niet, KINT trok naar de rechtbank omwille van de stopzetting van de subsidies. Aanvankelijk ving het vehikel bot, maar in beroep kreeg de ontbonden vzw toch gelijk. De gewesten gingen nog naar het Hof van Cassatie om dit beroep nog aan te vechten, maar dit mocht niet baten. KINT mag dus nog een flinke som geld verwachten.

En de uitspraak bevat niet alleen de subsidies (44.850 euro voor Vlaanderen, 42.770 euro voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 34.320 euro voor Wallonië), maar ook nog eens maar liefst 381.303 euro aan schulden die KINT had opgestapeld.

Brokkenprins Laurent

Eerder vorig jaar werd bekend dat de prins een deel van zijn dotatie zou kwijtspelen wegens zijn onwettige aanwezigheid op een feestje van het Chinese leger.  Er werd al langer gesproken over een sanctie omdat Laurent dergelijke bezoeken wel meer deed. Zo ontmoette prins Laurent ook Congolees president Laurent-Désiré Kabila in 2011 zonder toestemming van de regering en dus onwettelijk.

Eerder deze maand werd beslist dat Laurent zich publiekelijk mocht verdedigen in de Kamer omtrent deze straf. De Kamercommissie keurde vorige week toch de gedeeltelijke intrekking van de dotatie goed.