Morgen spreekt het Brussels parlement zich uit over een integrale decumul tussen de functie van burgemeester of schepenen en een parlementair mandaat. Niet alle partijen blijken hier echter een voorstander van te zijn. Zo ligt het voorstel vooral langs Vlaamse zijde moeilijk.

Het afgelopen jaar kwam Brussel geenszins positief in het nieuws. Schandalen zoals Samusocial of recenter het gebruik van ‘schijnzelfstandigen’ bij diverse vzw’s van de Stad Brussel, veroorzaakten een schokgolf aan onbegrip. De Brusselse politiek heeft nu echter maatregelen in petto. Zo ligt er dinsdag in het Brussels parlement een voorstel van ordonnantie klaar dat een integrale decumul oplegt.

Volgens transparantiewebsite Cumuleo is dit nodig. Zo zou een cumul van mandaten op het niveau van de gewestelijke wetgevende en de lokale uitvoerende macht een belangenconflict veroorzaken. Een volksvertegenwoordiger dient namelijk de regering te controleren. Diezelfde (Brusselse) regering controleert echter ook de werking van de steden en gemeenten. Ook zou dit volgens de website ervoor zorgen dat de burgemeesters blijven vasthouden aan hun lokale macht en weigerachtig staan tegenover het overdragen van bevoegdheden aan het gewest.

Nederlandstaligen versus Franstaligen

Het is echter nog maar de vraag of er een integrale decumul komt. Zo heeft het voorstel aanvankelijk zowel een Franstalige als een Nederlandstalige meerderheid nodig. Vooral langs Nederlandstalige zijde schijnt dit voorstel moeilijk te liggen.

Langs Franstalige zijde opteren immers enkel het cdH en de MR voor een andere regeling. Het cdH wil bijvoorbeeld enkel een integrale decumul wanneer er een Conferentie van Burgemeesters en een vermindering van het aantal gemeentelijke mandatarissen komt. Onlogisch is dit echter niet. De partij blijft namelijk vasthouden aan de voorstellen die Joëlle Milquet eerder formuleerde.

De MR daarentegen pleit voor een gedeeltelijke decumul. Deze zou enkel gelden voor gemeenten met meer dan 47.410 inwoners. Opmerkelijk, de indiener van dit ‘alternatief’, Vincent De Wolf, is net burgemeester van een gemeente met 47.410 inwoners. Hij ontsnapt bijgevolg aan zijn eigen maatregel.

Vlamingen staan op de rem

De posities van de Vlaamse partijen verhouden zich asymmetrisch met de posities van de Franstalige partijen. Waar er langs Franstalige zijde twee partijen voor een alternatieve oplossing kiezen, scharen enkel Groen en sp.a zich integraal achter de decumul. De overige Vlaamse partijen hebben er hun twijfels bij.

Brussels parlementslid voor CD&V, Paul Delva, laat zo aan Cumuleo weten dat hij er zelf voor kiest om niet te cumuleren. Niettemin is hij geen voorstander van een integrale decumul. “Vooreerst wil ik mijn persoonlijke keuze niet opdringen aan de andere parlementsleden”, geeft hij mee. Verder is het volgens Delva mogelijk om goed parlementair werk te leveren én tegelijkertijd een lokaal of schepenmandaat uit te oefenen. Een cumulverbod tussen een parlementair mandaat en een mandaat van burgemeester sluit Delva echter niet uit.

Bij Brussels parlementslid voor Open Vld, Stefan Cornelis, valt dan weer te horen dat de maatregel te drastisch is. “Beide functies zijn intrinsiek en bij uitstek politiek. Het is dan ook aan de kiezer om hierover te oordelen, ongebonden door enige administratieve regelgeving. Natuurlijk onderschrijven wij de bestaande plafonnering van de vergoedingen”.

Decumul niet goedkoop voor Open Vld

Het invoeren van een integrale decumul tussen een parlementair mandaat en een lokaal uitvoerend mandaat zou een aantal Brusselse parlementsleden van Open Vld veel geld kunnen kosten. Els Ampe, naast Brussels parlementslid ook schepen van de stad Brussel, zou volgens Cumuleo bij een integrale decumul minstens 56.000 euro minder verdienen. Voor schepen van Ganshoren, René Coppens, zou dit dan weer minstens 47.000 euro bedragen. Stefan Cornelis zou dan weer – als hij zijn mandaat van OCMW-voorzitter in Ukkel opgeeft – zo’n 56.000 euro minder verdienen.

ADVERTENTIE