Minder en minder baby’s verkrijgen nog het christelijk doopsel in Vlaanderen. Dat blijkt op basis van cijfers die de KUL heeft verzameld in opdracht van de Belgische bisschoppen. Mediahuis-kranten als Het Nieuwsblad ontsloten de informatie. In 2009 werden nog 58 procent van de kinderen gedoopt, in 2016 was dat nog slechts 45 procent: minder dan de helft. Tegelijkertijd neemt het aantal vrouwenbesnijdenissen snel toe. In 10 jaar is dit islamitisch ritueel verviervoudigd in België.

Tussen 2010 en 2016 is het aantal doopsels flink gedaald in de bisdommen Brugge, Gent, Antwerpen, Hasselt en het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Dit van 45.657 naar 33.875 doopsels: ongeveer een kwart. In Mechelen-Brussel vond de grootste daling plaats. In 6 jaar gingen de cijfers er met 32,4 procent op achteruit. In het Bisdom Gent is de daling dan weer het kleinst. Hier viel het aantal doopsels met 10,5 procent terug. Relatief aan nieuwgeboren baby’s werd in 2016 nog maar 45 procent hiervan gedoopt. In 2009 was dat nog 58 procent.

Secularisering en… demografie

Geert De Kerpel, woordvoerder van de bisschoppen, wijst met de vinger naar de doorgedreven secularisering in België. Het is een feit dat meer en meer kerken nagenoeg leeg zijn op zondagen. Minder en minder mensen bekennen zich dan ook tot de Rooms-Katholieke Kerk en geloven nog in de meerwaarde van rituelen als het doopsel.

Er moet echter ook rekening gehouden worden met demografische ontwikkelingen. Socioloog Marc Hooghe (KUL) wijst in Het Nieuwsblad op de toename van allochtone gezinnen. Eerder dit jaar werd duidelijk dat in 2017 opnieuw minder baby’s het levenslicht zagen dan het jaar ervoor. Vooral West-Vlaanderen en Limburg ontvolken. De bevolkingstoename die wel plaats vindt, is vooral te wijten aan immigratie. Het autochtone vruchtbaarheidscijfer is dan ook bijzonder laag. Dit ligt namelijk op 1,5 kinderen per vrouw. Dat is ver onder het Westers minimum van 2,1 dat nodig is om het bevolkingsaantal stabiel te houden.

Een onthutsende indicatie van de grotere allochtone vruchtbaarheid kwam afgelopen weekend aan bod, toen werd bericht over het steeds meer voorkomen van meisjesbesnijdenissen in België. Circa 8.600 islamitische meisjes lopen het risico op genitale verminking in ons land, zo blijkt. Dat is vier maal zo veel als 10 jaar geleden. In België zouden er tevens zo’n 17.273 vrouwen en meisjes wonen die reeds besneden zijn. In 2007 ging het om slechts 6.260 besneden vrouwen en 1.975 meisjes die het riskeerden. Vooral in Guinee, Somalië, Egypte, Ethiopië en Ivoorkust is de praktijk van de clitoris en de schaamlippen geheel of deels te verwijderen courant.