Topmilitairen hebben een kwalijke rol gespeeld in het opvolgingsdossier van onze vloot F-16’s. Dat kon VRT NWS nagenoeg met zekerheid achterhalen nadat het een reeks mails toegestuurd kreeg van een klokkenluider binnen Defensie. Kolonel Harold Van Pee en enkele andere hoge militairen hebben zichzelf voorlopig op non-actief gezet.

Manipulatie. Dat blijkt meer en meer het geval geweest te zijn in plaats van de mogelijke ‘inschattingsfout’ waar Defensieminister Steven Vandeput (N-VA) het eerder deze week over had. Een klokkenluider stuurde bezwarende informatie door naar de VRT-nieuwsdienst. Al in de zomer van 2016 ontving deze persoon informatie van vliegtuigproducent Lockheed Martin waaruit bleek dat de F-16’s veel langer kunnen vliegen dan aanvankelijk werd geanticipeerd. Deze informatie werd door delen van de legertop opzettelijk en actief achtergehouden ten aanzien van Vandeput en de buitenwereld.

“Zolang niemand denkt dat F-16′s meer dan 8.000 uren kunnen vliegen”

De bron van VRT stuurde de info door naar zijn overste, kolonel Peter Letten, die beheerder van de luchtmachtvloot is. Hierna kwam luchtmachtgeneraal Frederik Vansina zelfs rechtstreeks tussen bij producent Lockheed Martin, zo blijkt. Dit om te verhinderen dat de informatie zou lekken. De bron van VRT wou echter doorzetten met het ontsluiten van de info, maar werd hierbij gewaarschuwd door zijn overste: “Zolang maar niemand gaat denken dat de F-16′s meer dan 8.000 uren kunnen vliegen. Kijk goed uit!”

Dezelfde bron hield tevens een voorstelling aan een groep hogere officieren over de stand van zaken omtrent het F-16-opvolgingsdossier. Ook hierbij werd de bron teruggefloten door zijn overste. Een slide van de voorstelling die de cijfers van de langere levensduur van de F-16 meegaf, moest verwijderd worden. “Het is niet het juiste moment. Het aankoopprogramma zit in een cruciale fase nu. We willen dit gevoelige moment niet verstoren.” 

De bron stuurde al de gegevens omtrent de F-16-duurzaamheid door naar twee generaals en projectleider Van Pee. Dit in de duidelijke veronderstelling dat alles aan de stafchef en Vandeput zou overgemaakt worden. Maar die informatie-uitwisseling vond nooit plaats. Letten, Vansina, Van Pee en generaal Luc Roelandts hebben zichzelf intussen op non-actief gezet, zo weet De Morgen. Dit tot verder onderzoek en in de hoop dat hun naam gezuiverd wordt. Van Pee gaf inmiddels al toe dat hij wist dat onze huidige jets langer konden vliegen, maar “vond […] die studie overroepen”. Toch is “vrij gerust” in de afloop.

Bart De Wever haalt fel uit naar sp.a

Gisterenavond N-VA-voorzitter Bart De Wever reeds zijn bedenkingen over de gang van zaken. “Het is natuurlijk merkwaardig dat zo’n document niet tot bij de minister komt”, zo zei de N-VA-topman op VTM NIEUWS. “Nu moet worden uitgezocht hoe dat komt: heeft men het belang ervan onderschat, is het document gewoon niet belangrijk of is hier sprake van vuil spel? Wie heeft dat dan gespeeld? En waarom? Die vragen moeten beantwoord worden.”

De Wever bleef ook Vandeput steunen en haalde uit naar oppositiepartij sp.a, die de kat de bel aanbond begin deze week. “Wie heeft toegang tot die mails en heeft de keuze gemaakt om niet naar de minister te gaan, maar naar de sp.a? Is dat om een N-VA-minister te beschadigen of zitten hier grotere dingen achter?”, zo vroeg De Wever zich af. “Als het de bedoeling is om de N-VA-minister te beschadigen, dan is dat gelukt. […] Ik zie evenwel geen enkele reden waarom hij een stap opzij zou moeten zetten. Hij heeft dat dossier ongelooflijk ernstig aangepakt.”

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookies door op Accepteren in de banner te klikken
ADVERTENTIE