Gisteren organiseerde de N-VA een lezing in de Kamer over de situatie van de blanke Boeren in Zuid-Afrika. De Afrikaner-bevolking is daar al geruimde tijd het doelwit van ‘plaasmoorde’ (erfaanvallen). Hoewel ze daarnaast nog het slachtoffer dreigen te worden van grootschalige onteigeningen – zonder compensatie – is hier te weinig media-aandacht voor volgens de N-VA. “De plaasmoorde in Zuid-Afrika zijn een prangende problematiek die nog veel te onderbelicht blijft in media en beleidsmatige kringen”, stelt de organisator van de lezing, N-VA-Kamerlid Peter Luykx.

Blanke Boeren zijn wel vaker het slachtoffer van gewelddadige roofovervallen, de zogenaamde ‘plaasmoorde. Sedert de val van het Apartheidsregime en de machtsovername van het ANC werden jaarlijks honderden Boeren het slachtoffer van een plaasaanval, daarbij sterven ook jaarlijks bijna honderd Boeren. De Zuid-Afrikaanse politie noteerde dat er tussen 1994 en 2007 1.437 Boeren vermoord werden. Nadien werden geen officiële statistieken meer vrijgegeven. Niettemin bereiken verhalen over gruwelijke mishandelingen, folteringen en moorden frequent de buitenlandse media.

Het gevolg laat zich dan ook raden: verschillende blanke Zuid-Afrikanen zoeken andere oorden op. Sommigen echter, beschikken evenwel niet over de middelen om de sprong naar Amerika, Australië of Europa te maken.

Gevaar voor de voedselveiligheid

Om het thema te duiden had de N-VA twee sprekers uitgenodigd: Heinrich Matthee, een politiek analist uit Nederland met Zuid-Afrikaanse roots en Mark Andries, de kabinetschef van Vlaams minister-president Geert Bourgeois. Nadat Andries een algemene introductie tot het land had gegeven en was ingegaan op de relatie van Vlaanderen met Zuid-Afrika, gaf Matthee toelichting bij de ‘plaasmoorde’.

Volgens de expert worden deze overvallen steeds gewelddadiger. Ook dreigen deze grote schade toe te brengen aan de voedselvoorziening in Zuid-Afrika. Matthee gaf ook aan dat de Boeren een sterk gevoel van isolement hebben ontwikkeld. Dit omdat noch de onteigeningen, noch de plaasmoorde op veel internationale media-aandacht kunnen rekenen.

Regenboogsamenleving onder vuur

Naast de plaasmoorde zetten ook de geplande onteigeningen van blanke boeren zonder compensatie de multiculturele Zuid-Afrikaanse samenleving onder hoogspanning. Zo dragen volgens Matthee dergelijke maatregelen allerminst bij tot de samenhorigheid in het land. Verder dreigt dit – zoals eerder na massale onteigeningen in Zimbabwe gebeurde – de voedselzekerheid en veiligheid in het gedrang te brengen.

Naar het motief achter de maatregel is het volgens Matthee niet ver zoeken. Zo is de aantasting van het eigendomsrecht van de Boeren volgens hem een politieke kunstgreep.

Betoging

Normalerwijze gaat er op 22 maart in Gent een stille mars door om de blanke Boeren te steunen. Daarbij hekelt de organisator, de rechtse studentenvereniging NSV!, eveneens het gebrek aan media-aandacht voor de situatie van de Afrikaner-bevolking. “De noodkreten van de Zuid-Afrikaanse Boeren vallen in dovemans oren. De mainstream media negeert de kwestie”, klinkt het. “Slechts weinig mensen zijn zich er van bewust dat er in Zuid-Afrika een genocide aan de gang is.”

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookies door op Accepteren in de banner te klikken

ADVERTENTIE