Afgelopen nacht werd het wetsontwerp rond de artsenquota in de Kamer gestemd. Toekomstige Franstalige studenten geneeskunde zullen in de toekomst, net zoals in Vlaanderen, verplicht een ingangsexamen moeten afleggen. Ook zet men het overtal aan artsen in Wallonië recht. “Waar vorige regeringen de Vlamingen de Waalse overconsumptie lieten betalen, zet de N-VA hiermee een historische scheefgroei recht”, stelt N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel tevreden.

Willen Vlaamse studenten een studie geneeskunde aanvangen? Dan moeten ze al decennialang een ingangsexamen afleggen. In Wallonië daarentegen, werd dit pas in 2017 ingevoerd. Dit zal volgens Van Peel zo blijven “want het is een voorwaarde voor het hele akkoord”.

Ongelijkheid

De oorzaak van de ongelijkheid loopt terug tot in de jaren negentig. Toen besloot de federale regering immers om een rem te zetten op het aantal artsen dat na afstuderen een RIZIV-nummer kon ontvangen. Het doel? Medische overconsumptie tegengaan.

Waals toelatingsexamen geneeskunde: na 20 jaar een feit

Om dit doel te bereiken moesten ook de gemeenschappen hun steentje bijdragen. Concreet moest men de instroom van geneeskundestudenten inperken. Vlaanderen reageerde prompt met het invoeren van een ingangsexamen. Wallonië deed, na een geflopte poging om studenten eerst drie jaar te laten studeren en daarna de beste te selecteren, niets. Toenmalig minister van Volksgezondheid, Laurette Onkelinx (PS), hielp later de Franstaligen uit de brand. Zo zorgde ze ervoor dat de Franstalige studenten gebruik konden maken van de RIZIV-nummers die voor de studenten van de jaren nadien waren voorzien.

Heet hangijzer

De gevolgen hiervan zijn niet min: een enorm overtal aan Franstalige artsen en een blijvende overconsumptie waarvan het federale niveau – en indirect Vlaanderen – de rekening krijgt. Daarbovenop vonden vele duizenden Vlaamse jongeren het onrechtvaardig dat zij niet aan een opleiding geneeskunde konden beginnen, terwijl hun Franstalige leeftijdsgenoten deze mogelijkheid wel hadden.

Gedurende een lange tijd hebben de verschillende V-partijen deze problematiek zonder veel resultaat aangeklaagd. Nu, ondanks twee eerdere belangenconflicten, werd de situatie rechtgetrokken.

Vlaanderen betaalt niet meer de rekening

Volgens Van Peel betaalde Vlaanderen lang genoeg aan het overschot aan artsen in Wallonië. “Dat stopt hier en nu”, stelt het Kamerlid. Volgens de N-VA’ster neemt men het overtal dat de Franstalige universiteiten in het verleden hebben opgebouwd in rekening. “Voor de Franstalige universiteiten is een ondergrens bepaald om hun opleidingen leefbaar te houden gedurende deze periode, maar het overtal wordt vanaf nu elk jaar maximaal gecompenseerd”.

Ook komt er een nieuwe wettelijke verdeling van de RIZIV-nummers tussen Wallonië en Vlaanderen “volgens de enige sleutel die mag tellen, en dat is het bevolkingsaantal. Hiermee neemt de regering terecht afstand van de huidige situatie waarbij de planningscommissie de historisch scheefgegroeide situatie dreigde te institutionaliseren”, zegt Van Peel.

Het tevreden Kamerlid ziet in deze regeling een definitieve oplossing. Dat het nooit zo ver had mogen komen, staat vast. Maar met dit akkoord lossen we het voor eens en altijd op in het belang van onze toekomstige artsen, hun patiënten en de betaalbaarheid van de gezondheidszorg”, aldus Van Peel.