Minister van Justitie, Koen Geens (CD&V), krijgt een gunstig tussentijds rapport van het Comité ter Preventie van Foltering (CPT). Zo is men tevreden over de maatregelen om de overbevolking in de gevangenissen terug te dringen. Niettemin ligt er nog veel werk op de plank.

Volgens het CPT is de overbevolking van de gevangenissen zichtbaar teruggedrongen. Toen Geens aantrad als minister bedroeg deze nog zo’n 24 procent. In 2017, toen het CPT België kwam controleren, was dit al gedaald tot zo’n 16 procent. Deze verbetering valt grotendeels te wijten aan de opening van diverse nieuwe strafinstellingen. Zo kwamen er de afgelopen vijf jaar 5 nieuwe strafinstellingen bij.

In Brussel blijft de situatie evenwel ongezond. Zo kampt de gevangenis van Sint-Gillis nog steeds met een overbevolking van zo’n 50 procent. Vooralsnog is het in Brussel wachten op de opening van de nieuwe gevangenis in Haren.

Racisme

Met betrekking tot de situatie binnen de muren van de gevangenis maakt het rapport melding van racistische opmerkingen van het personeel van bepaalde gevangenissen. Dergelijke opmerkingen zullen volgens het kabinet van Geens niet worden getolereerd. “Wie hierop betrapt wordt krijgt een tuchtsanctie”, klinkt het.

Een ander element dat de rechten van de gedetineerden in het gedrang brengt zijn stakingen door het gevangenispersoneel. Om dit op te vangen werkt de regering samen met de vertegenwoordigers van het gevangenispersoneel aan een gegarandeerde dienstverlening. Volgens het kabinet van Geens zal deze minimale dienstverlening nog deze legislatuur worden geconcretiseerd.

Justitie gaat remgeld geïnterneerden betalen

België heeft met betrekking tot het omgaan met geïnterneerden geen propere reputatie. Zo zijn er tot op de dag van vandaag niet voldoende instellingen waar deze (geesteszieke) mensen terecht kunnen. Het gevolg? Een groot aantal personen die niet in de gevangenis horen te zitten, verblijven er nu wel.

Niettemin is er voor deze personen beterschap in zicht. Naast bijzonder zorgunits en het in werking treden van de interneringswet, heft men dit jaar de grens van de RIZIV-enveloppe op. Als gevolg daarvan worden de medische kosten van een geïnterneerde voortaan op dezelfde wijze gefinancierd als die van ieder ander persoon. Concreet zullen alle kosten die in de reguliere gezondheidszorg worden terugbetaald, ook worden terugbetaald voor een geïnterneerde. Deze kosten zal het RIZIV op zich nemen. Ook voor het remgeld is een oplossing bedacht. Dat zal voortaan de FOD Justitie betalen.