De talrijke migratie naar Duitsland en het hoge geboortecijfer van migranten zorgt voor een record aantal geboortes in Duitsland. In 2016 werden 792.131 kinderen geboren in Duitsland, het hoogste aantal sinds begin jaren 70. Vooral de sterke groei van allochtone geboortes zorgde voor dat record. Dat aantal steeg met maar liefst 25%.

Economicus en politiek verslaggever Charles Gave deed eerder al onderzoek naar de geboortecijfers van autochtonen en allochtonen in Europa. Hij kwam tot de conclusie dat de geboortecijfers van de inheemse bevolking beduidend lager zijn en bovendien afnemen. Bij islamitische allochtonen ligt het geboortecijfer meer dan dubbel zo hoog, waardoor volgens Gave moslims “binnen 40 jaar in de meerderheid in Europa” zullen zijn.

(Lees verder onder de tweet.)

Vrouwen van vreemde origine zouden gemiddeld 3,4 tot 4 kinderen krijgen. Dat is meer dan het dubbele dan het geboortecijfer van Europese autochtone vrouwen die met gemiddeld 1,6 kinderen beduidend minder kinderen krijgen.

25% toename

Cijfers uit Duitsland bevestigen deze stellingen. Door de massale toestroom van vluchtelingen in Duitsland, noteert Duitsland nu zelfs een record in aantal geboortes. In 2016 werden 792.131 kinderen geboren in Duitsland, het hoogste aantal sinds begin jaren 70. Het geboortecijfer van allochtonen in Duitsland steeg in 2016 met maar liefst 25% naar 184.660. Dat van autochtone Duitsers steeg met een kleine 3%.

Niet alleen in Duitsland is die trend zichtbaar. Ook in Nederland en ons land is een zelfde tendens te zien. Het geboortecijfer in Vlaanderen neemt al 6 jaar af, terwijl onze bevolking toch toeneemt door migratie en de hogere geboortecijfers van allochtonen. Zo was Mohammed bijvoorbeeld de populairste babynaam in Gent en behoort het ook in Brussel al jaren tot de populairste babynamen.

https://sceptr.net/campaigns/doneer/donate/