Greenpeace en andere links-ecologistische actiegroepen hebben een rechtszaak aangespannen tegen de Vlaamse overheid. Zij zijn niet tevreden met de luchtkwaliteit in Vlaanderen en de overheidsinspanningen hieromtrent. Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) vindt dat Greenpeace te radicale eisen heeft. “We doen veel tegen luchtvervuiling, maar voor sommigen zal het nooit genoeg zijn”, aldus Schauvliege op VRT NWS. “Het is nu eenmaal onmogelijk om van vandaag op morgen iedereen te overtuigen om de auto aan de kant te laten staan.

“De luchtkwaliteit kan nog beter”, geeft de minister toe. Maar Schauvliege duidt er tevens op dat elk jaar de kwaliteit betert. “[…] We voeren hier al een heel sterk beleid rond”. Daarom vindt Schauvliege dat de eisen van Greenpeace niet realistisch zijn. “Greenpeace vraagt dat ons gedrag op vlak van mobiliteit, verwarming en consumptie heel snel drastisch wijzigt. Maar dat vraagt tijd.”

Schauvliege zeker van zaak

“We dagvaarden de Vlaamse regering en eisen een Vlaams urgentieplan voor gezonde lucht”, zo staat op de Greenpeace Belgium-site te lezen. “De Europese norm voor ongezonde stikstofdioxide wordt in tal van Vlaamse steden en gemeenten overschreden, dat blijkt duidelijk uit recent gepubliceerde modelkaarten. We dagvaarden ook de Waalse regering en eisen geloofwaardige metingen van de luchtvervuiling.” Tegenover VRT NWS lijkt Milieuminister Schauvliege echter weinig zorgen te maken. Ze stelt “alle argumenten op tafel te zullen leggen” om te bewijzen dat Vlaanderen “een doortastend beleid voert tegen luchtvervuiling.”

De minister vindt het echter vreemd dat Greenpeace en co enkel de Gewesten dagvaarden. “Heel wat instrumenten over luchtkwaliteit zitten [immers] bij de federale overheid”, aldus de CD&V-politica. “Denk maar aan productnormering of de aanpak van bedrijfswagens.”

In Nederland konden ecologistische actiegroepen alleszins al een slag binnenhalen. Deze rechtszaak, die gewonnen werd in 2015 door onder andere actiegroep Urgenda, betrof evenwel een klimaatzaak. Een andere klacht over luchtkwaliteit, gelijkaardig aan deze tegen de Vlaamse overheid, werd in Nederland dan weer afgewezen.