Buitenlandse werknemers uit landen binnen de Europese Unie die in Nederland ingeschreven staan worden een steeds belangrijkere stem bij gemeenteraadsverkiezingen. Dat zegt Trouw. Het aantal kiesgerechtigde expats blijft groeien.

In Amsterdam is de groei het grootst, namelijk een groei van 50 procent in de laatste vier jaar. Uit een onderzoek van Trouw blijkt dat de expats daardoor nu goed zijn voor 4 à 5 zetels in de gemeenteraad. Sinds 1985 hebben expats zonder Nederlandse nationaliteit maar die wel ingeschreven zijn bij een gemeente na vijf jaar stemrecht voor de gemeenteraad. Sinds 1996 krijgen mensen van landen binnen de EU stemrecht van zodra ze zich inschrijven bij een gemeente.

Het aantal ‘EU-migranten’, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek ze noemt, is exponentieel gegroeid. In 1996 bedroeg dat aantal 610.500, maar in 2017 waren ze al met zo’n 854.900. In Amsterdam nam het aantal EU-onderdanen dat stond ingeschreven toe van 41.954 naar 59.666, dat aantal staat gelijk aan zo’n 8,85 procent van de bevolking.

Volgens Jeroen Slot van de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) moeten we wel de kanttekening maken dat deze ‘EU-migranten’ een vaak iets minder hoog opkomstpercentage hebben dan Nederlanders. Deze groep wordt vaak vergeten door politieke partijen. In de campagnes wordt nauwelijks aandacht besteed aan buitenlandse werknemers met stemrecht.

Maastricht is de enige die informeert

Één van de weinige gemeenten die de expatgroep wel informeert is Maastricht. Grotere steden als Den Haag en Rotterdam, waar deze doelgroep sterk aanwezig is, doen dat niet. Amsterdam zegt dat zij geen “opkomstbevorderende campagnes richting specifieke doelgroepen heeft”. Daar wordt echter wel informatie in het Engels aangeboden.

Expatverenigingen zelf doen er ook weinig aan om dit te bevorderen. Een uitzondering op deze regel is het Italiaanse digitale platform van Massimiliano Sfregola die dagelijks Nederlands nieuws aanbiedt aan zijn 80.000 landgenoten op 31mag.nl. Sfregola zegt: “Nederland is voor Italianen het nieuwe Groot-Brittannië dat eerder een grotere aantrekkingskracht had. Maar nu zijn de Nederlandse universiteiten in trek, bij docenten én studenten, vooral op technisch gebied.”

Volgens Sfregola maken veel nieuwe expats gebruik van familiebanden uit de jaren ’50 en ’60 toen de eerste gastarbeiders aan het werk gingen in Nederland. “De nieuwe Italianen willen zich hier blijvend vestigen omdat dit land hun aanstaat. Ze zijn doorgaans erg betrokken bij de samenleving en willen daarom hun stem uitbrengen”, besluit hij.