De Filipijnse president Rodrigo Duterte zal zijn land terugtrekken uit het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC). De terugtrekking zou “onmiddellijk effectief” zijn. Aanleiding waren beschuldigingen van mensenrechtenschendingen die zouden hebben plaatsgevonden tijdens zijn ‘War on Drugs’.

De Filipijnse president Rodrigo Duterte zal zich terugtrekken uit het ‘Statuut van Rome’ van het Internationaal Strafhof (ICC). Het ICC begon op 8 februari een vooronderzoek van een klacht, ingediend door een Filipijnse advocaat, die Duterte en hoge ambtenaren ervan beschuldigt misdaden tegen de mensheid te hebben begaan tijdens zijn ‘War on Drugs’.

“Onmiddellijk effectief”

In een verklaring van 15 pagina’s werd vermeld dat die terugtrekking “onmiddellijk effectief” was. Harry Roque, de woordvoerder van de president, bevestigde eveneens dat de Filipijnen zich terugtrokken. De verklaring was niet ondertekend door Duterte, maar zijn juridisch adviseur Salvador Panelo bevestigde dat het document authentiek was.

Volgens het document is de terugtrekking te wijten aan “ongegronde, ongebruikelijke en schandalige aanvallen op mijn persoon en mijn administratie” door VN-functionarissen. Volgens Duterte was de poging van het ICC om jurisdictie over hem te krijgen “in strijd met de eerlijke rechtsgang en het vermoeden van onschuld”.

Aanvankelijk daagde Duterte het ICC nog uit om hem aan te klagen. “Ik ben bereid om te rotten in de cel om de Filipino‘s te beschermen”, aldus Duterte. “Wie zijn jullie om te interfereren in de manier hoe ik mijn land leid? Jullie weten goed genoeg dat we worden overspoeld door drugs.”

‘War on Drugs’

De Filipijnse ‘War on Drugs’ eiste sinds juni 2016 al meer dan 4.000 doden. Volgens mensenrechtenorganisaties gaat het overheidsoptreden daarbij ver buiten het wettelijk kader. Volgens bepaalde ngo’s zouden er namelijk executies plaatsvinden. De politie in de Filipijnen ontkent dit echter en stelt dat de gerapporteerde doden slachtoffers zijn van wettelijke zelfverdediging. De gedode verdachten zouden gewapend geweest zijn en zich hebben verzet tijdens hun arrestatie, luidt het.

De Filipijnse president is nog altijd razend populair bij de plaatselijke bevolking. Volgens een peiling begin dit jaar is Duterte tevens de meest betrouwbare publieke ambtsdrager. De goedkeuringscijfers van Duterte’s beleid in de peilingen lopen op tot boven de 80 procent.

Duterte gebruikt wel vaker vuige taal ten aanzien van de internationale gemeenschap. In oktober benoemde hij EU-diplomaten die zijn beleid bekritiseerden nog als “hoerenzonen” en stelde dat als ze zich blijven bemoeien met zijn beleid, ze beter ophoepelen uit zijn land. “We zijn voorbij de koloniseringstijd. Rotzooi niet met ons”.