Oppositiepartij sp.a van voorzitter John Crombez heeft een eigen plan voorgesteld om de kernuitstap te halen in 2025. De bevoegde ministers sloten hieromtrent een akkoord in het kader van het Energiepact, maar de federale en Vlaamse regering keurden dit akkoord nog niet goed. Sp.a vindt dit treuzelen onverantwoord. Crombez legde deze morgen op Radio 1 dan ook zijn eigen energieplan op tafel: alle kerncentrales weg. In de plaats moeten vijf moderne gascentrales onze energie voorzien in de toekomst. Dit plan maakt deel uit van de nieuwe energievisie van sp.a, naast onder andere het slim gebruiken van restwarmte. 

Afgelopen maanden heeft de N-VA zich fel verzet tegen een kernuitstap. Eerder dit jaar leek de N-VA toch te gaan plooien wat dit betreft, maar het aanvankelijke ‘njet’ moet nog steeds omgezet worden in ‘ja, maar’. Een aantal studies wezen erop dat de kernuitstap haalbaar en betaalbaar kan zijn, maar alleen als men nu direct omschakelt. En sp.a is het “getalm” beu, aldus Crombez. “Er zitten te veel elementen in de regering die de kerncentrales willen openhouden. Ze wachten lang om dan te zeggen dat er geen alternatief is voor kernenergie.” 

5,1 gigawatt voor 5 nieuwe gascentrales

De sp.a wil nu een aantal zaken realiseren om succesvol de eindmeet van een kernvrij 2025 te halen. Eerst en vooral gelooft de partij dat het kan om met vijf nieuwe gascentrales 5,1 gigawatt energie te produceren. Dit moet aangevuld worden met warmtenetten die restwarmte van fabrieken en industriële ovens opvangen en gebruiken voor de centrale opwarming van water. Dit moet nog eens goed zijn voor 0,5 gigawatt. Tot slot wil sp.a nog 0,4 gigawatt realiseren door warmte-krachtkoppeling (wkk). Wkk-installaties wekken tegelijk elektriciteit en warmte op. De warmte van een wkk-installatie kan dan gebruikt kan worden voor verwarming of sanitaire voorzieningen.

De Vlaamse socialisten willen dit alles realiseren met behulp van private spelers. Investeerders kunnen de nieuwe energiecentrales bouwen door goedkope leningen aan te gaan bij de overheid. Die kan op haar beurt Synatom-middelen aanboren. Volgens sp.a zit in het Synatom-fonds – waar uitbaters van kerncentrales geld instorten – ruim 9 miljard euro.

Het geld in Synatom is echter verzameld om het kernafvalbeheer te organiseren en de toekomstige ontmanteling van de kerncentrales te financieren. Maar, “als de regering nu beslist om de kerncentrales open te houden, is het investeringsklimaat in ons land volledig kapot”, zo waarschuwt Crombez.

Welke rode partij is het groenst?

Wat de omvangrijke CO2-uitstoot betreft van gascentrales maakt sp.a zich niet druk. De nieuwe centrales zijn immers groener en wanneer de oude vervuilende fabrieken en elektriciteitscentrales de komende jaren sluiten zal de Belgische koolstofdioxide-uitstoot sowieso inkrimpen, klinkt het.

Vorige maand stelde de extreemlinkse PVDA van Peter Mertens hun klimaatplannen voor Antwerpen voor. De linksradicale partij wil tegen 2040 een volledige klimaatneutrale Antwerpse stad “zonder schoorstenen waarbij alle daken van de havenmagazijnen bedekt zijn met zonnepanelen. Ook deze partij wil werk maken van warmtenetten om dit te realiseren, maar in plaats van gascentrales wil de PVDA waterstofproductie realiseren met de tijdelijke energiesurplussen in een dagverloop.