De regering Michel heeft een akkoord bereikt over de federale begroting. Dat meldt De Morgen. Premier Charles Michel (MR) licht in een persconferentie de belangrijkste maatregelen toe. Minister van Werk, Economie en Consumenten Kris Peeters (CD&V), loofde het begrotingsakkoord op Twitter: “Begroting op orde zonder besparingen in de sociale zekerheid.”

Het monitoringscomité, de groep topambtenaren die controle uitoefent op de begroting, had de regering te kennen gegeven dat een extra inspanning van 0,7 tot 1,4 miljard noodzakelijk was om de begrotingsambities van de regering te verwezenlijken. De federale regering koos ervoor om de maximale inspanning te leveren. Dit is gelukt met technische correcties, zo stelt men.

Wat verandert er nu? Er komt meer geld voor Justitie en politie. Daarnaast wordt de strijd tegen armoede nog verder opgeschroefd, aldus Peeters. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) kondigde verder aan om de regionale ziekenhuisnetten nog verder te versterken en extra middelen te verschaffen. Vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) beloofde ook een lastenverlaging voor e-commerce en nachtarbeid om competitief te blijven met onze buurlanden.

Verdere afbouw asielopvang

Het aantal asielplaatsen zal verder worden afgebouwd van de huidige 22.840 plaatsen naar 17.361 tegen het einde van dit jaar. Verder is er ook besloten welke de verdeling is tussen de collectieve en individuele opvang. De overgebleven plaatsen zullen voor 60 percent uit collectieve opvangplaatsen bestaan en voor 40 percent uit individuele.

Twee weken terug vroeg Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) nog om 100 miljoen extra voor asielopvang. Toen klonk er kritiek vanuit de regering. Waarom kon Francken de opvang niet gewoon verder afbouwen? Maar er was toen nog geen akkoord bereikt over de verdeling tussen collectieve en individuele opvang. Francken wou vooral de individuele opvang verminderen want “we mogen hen niet pamperen.”

Show me the money

De krant De Tijd is snoeihard voor het akkoord. Van nieuwe structurele maatregelen zou geen sprake zijn. Het begrotingstekort mag dan wel stevig gedaald zijn, het is nog steeds 4,5 miljard euro ofwel 1 procent van het bbp. Bovendien is de daling vooral te danken aan een lagere rente en betere conjunctuur, zo berekende De Tijd. Daarmee staat men nog een heel eind van het door N-VA beloofde begrotingsevenwicht dat initieel beloofd werd voor 2018, later 2019.

Dit moet echter wel in de context geplaatst worden. De regering heeft deze legislatuur wel degelijk stevig bespaard. Als we de rente-uitgaven niet meetellen, geeft de regering tegen het einde van de legislatuur 2,6 procent minder uit dan bij aanvang. Hiermee gaat het overheidsbeslag onder de symbolische grens van de 50%, namelijk van 51,9% naar 49,3%.

Dat het ondanks deze besparing moeilijk blijft om een begrotingsevenwicht te bereiken, heeft alles te maken met de taxshift. De besparingen van de regering werden grotendeels opgesoupeerd door de lastenverlagingen die ze tegelijkertijd doorvoerde. Door de verlaging van de personen- en vennootschapsbelasting daalden de belastinginkomsten met 2,2 percent.