Audit Vlaanderen, het intern controle-orgaan van de Vlaamse Overheid, heeft corruptie ontbloot bij het voormalige Departement Leefmilieu, onderdeel van de Vlaamse overheid. Dat brengt De Tijd. De linkse oppositiepartij Groen wil meer dan tuchtmaatregelen tegen de betrokken ambtenaren. Groen eist namelijk dat er strafrechtelijke stappen worden ondernomen. De ecologisten vragen zich tevens af hoe het kon dat anonieme klachten, die al van mei dateren, pas nu onderzocht werden.

De bal ging aan het rollen wanneer Groen – na lang aandringen – een audit kon bezorgen aan het Vlaams Parlement. Hieruit blijkt dat meerdere ambtenaren zijn aangenomen of bevorderd op frauduleuze manier. Het gaat onder meer om vragen doorspelen aan kandidaten, functies die op maat werden geschreven of op een vroeger tijdstip werden gecommuniceerd. In zeker één geval leidden deze ongeoorloofde diensten aan anderen ook tot het aannemen van een minder gekwalificeerde kandidaat.

Bij corruptie: “Zwijgen is goud”

Volgens De Tijd “schetst de audit een hallucinant beeld van de vriendjespolitiek die jarenlang aan de top van het vroegere Departement Leefmilieu heerste”. De gedocumenteerde onregelmatigheden gaan ver. Er werd actief gezocht naar personeelsleden die “een beloning verdienden”, lievelingskandidaten werden openlijk besproken in mailverkeer en hogere lonen werden voorgesteld aan specifieke personeelsleden. “Anders vloeit het geld terug naar de schatkist”, staat er verder in een interne mail.

De audit botste ook op tegenwerking en een flink gebrek aan transparantie. Velen ontkenden de betrokkenheid in de grootschalige vriendjespolitiek. Een geïnterviewde zou zelf “zwijgen is goud” hebben uitgesproken. Pas wanneer men werd geconfronteerd met bewijsmateriaal en e-mails gaven de meesten wel hun wandaden toe. De corruptie was “manifest en algemeen gekend”, zo staat nog in het rapport. Meerdere sleutelpersonen waren op de hoogte en aan sommigen werd zelf de opdracht gegeven om documenten uit selectieprocedures te verwijderen. Audit Vlaanderen kon de bezwarende informatie verzamelen door onder andere meerdere bronnen.

Sleutelposities beschermen

De audit leverde pas resultaat op in september 2017. Toen was het Departement Leefmilieu al opgegaan in het nieuwe Departement Omgeving. Topambtenaar Jan-Peter Heirman ging tevens op dat moment op pensioen. De nakende fusie en het beschermen van sleutelposities bleken redenen waarom heel wat frauduleuze stappen werden ondernomen. “Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie zou dus best wat bevorderingen doen, want anders zal vrijwel elke dienst in de toekomst door iemand van Ruimte Vlaanderen worden geleid”, schrijft één iemand in een mail.

Er zijn sinds de doorlichting louter tuchtmaatregelen genomen tegen zes betrokken ambtenaren. Drie hiervan zijn al in beroep gegaan, zo geeft bevoegd Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) mee aan De Tijd. Bij twee van de drie beroepsdossiers kon de Raad van Beroep geen beslissing nemen. Dat betekent dat Schauvliege zelf nu moet beslissen. Hierna kunnen de verdachte fraudeurs nog naar de Raad van State, dat oordeelt over overheidsbeslissingen.

Strafrechtelijk onderzoek?

Voor Groen gaat dit bijlange niet ver genoeg. Vlaams fractievoorzitter voor de ecologisten Björn Rzoska eist dat men met het dossier naar het parket gaat. Zo kunnen er strafrechtelijke stappen worden ondernomen. “Het is onbegrijpelijk dat de praktijken zo lang door konden gaan”, zo wordt het Groen parlementslid in De Tijd geciteerd. “Gezien het om fraude gaat, roep ik de Vlaamse regering op het hele dossier toch nog aan het parket te bezorgen. Een overheid mag dit soort van praktijken nooit tolereren.” Ook Vlaams parlementslid Ortwin Depoortere van de rechtse oppositiepartij Vlaams Belang laat weten dat ze een parlementaire vraag zullen stellen.

“Het Vlaams Belang dringt erop aan dat de bevoegde minister, Joke Schauvliege, alle dossiers waarin sprake is van onregelmatigheden zou overdragen aan de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC)”, aldus Depoortere aan SCEPTR. “Dit teneinde een diepgaand politioneel onderzoek te kunnen voeren, en indien er effectief sprake is van corruptie de verantwoordelijken hiervoor te bestraffen.”

Eind vorige maand werd duidelijk dat België is gezakt in de corruptie-index. In februari kwam dan weer aan het licht dat de selectieprocedures van Selor, het selectiebureau van de federale overheid, ook heel wat onregelmatigheden vertonen. Dit bleek uit een verslag van het Rekenhof. Het gesjoemel was van zeer gelijkaardige aard als hetgeen hierboven is beschreven.