Tegenover BRUZZ hekelen de onafhankelijke Kamerleden Hendrik Vuye en Veerle Wouters de gebrekkige toepassing van de taalwetgeving in Brussel. Zo spreken steeds meer en meer ambtenaren bij de Brusselse gemeentebesturen geen Nederlands. Via een nieuw wetsvoorstel proberen de Kamerleden de taalweging op dit vlak afdwingbaar te maken. Nu laat de Brusselse regering gewoon de 40 dagen schorsing passeren en dan zijn ze er ‘vanaf’, om het zo te zeggen”, stelt Wouters.

Geen beterschap

Vicegouverneur Jozef Ostyn  controleert of het gemeentepersoneel voldoet aan de taaleisen. Is een ambtenaar niet in orde, dan dient de vicegouverneur de aanwerving voor veertig dagen schorsen. Doch – en hier wringt het schoentje volgens Vuye – “het zijn alleen de Brusselse ministers die kunnen beslissen de aanwerving definitief te vernietigen. In 2015 is dat maar één keer gebeurd […] in 2016 zelfs geen enkele keer.”

Wouters stelt tegenover BRUZZ dat er geen beterschap is. “De cijfers worden jaar na jaar slechter, en de vicegouverneur krijgt ook almaar minder dossiers. Mij maak je niet wijs dat de aanwervingen die hij niet te zien krijgt, in orde zijn.”

Vernietigen

Op federaal niveau valt er evenwel een oplossing te bedenken voor deze problematiek. Zo krijgt in hun wetsvoorstel de vicegouverneur niet alleen de mogelijkheid om de aanwerving te schorsen maar ook het recht om de beslissing te vernietigen. “Als hij vernietigd heeft en het lokale bestuur is het er niet mee eens, dan moet het maar naar de Raad van State trekken. Nu laat de Brusselse regering gewoon die veertig dagen schorsing passeren en dan zijn ze er ‘vanaf’, om het zo te zeggen”, aldus Wouters.

Van een wijziging van de taalwetgeving is er echter geen sprake beklemtonen de Kamerleden. De enige verandering is dat deze nu volgens Vuye valt af te dwingen. “Een wet die niet wordt nageleefd, heeft geen enkele zin.”