De kogel is door de kerk: de socialistische overheidsvakbond ACOD gaat op 27 februari staken. Dat bericht BELGA

De vakbonden krijgen pukkeltjes van de hervormingen van de regering en meer precies de toekomstige regeling van de zware beroepen. Deze zou, althans volgens de socialistische overheidsvakbond, ten koste van de ambtenaren gaan.

Een verrassing is de aankondiging echter niet. Eerder stelde de socialistische vakbond al dat er stakingen zouden volgen mocht de regering haar plannen niet intrekken. Niettemin stond de vakvereniging naar eigen zeggen open voor dialoog. Doch, hieraan waren twee voorwaarden verbonden: de pensioenen mochten niet omlaag gaan en de financiering van de sociale zekerheid moest behouden blijven.

Later meer.

7 REACTIES

  1. Ze gaan nu eens iets doen waar ze het best in zijn ; staken. Alsof de gewone burger daar iets van zal voelen. Van precies die ambtenaren die een paar dagen nog minder zullen doen dan anders. Want het zullen wel de betere mensen in de openbare diensten niet zijn die enthousiast de piketten zullen bemannen. Voor wat betreft die ambtenarenpensioenen; het werd ons altijd voorgehouden dat die zo hoog waren om de hogere lonen in de privé te compenseren. Maar een studie van een paar jaar geleden gaf aan dat de lonen in de publieke sector gemiddeld 6 % hoger waren dan in de private. Bovenop de absolute vastheid van betrekking. Ambtenaren – en zeker de politiek benoemde- blijven de troetelkinderen van het regime. Kom nu ook niet af met te zeggen dat iedereen de kans heeft om ambtenaar te worden. Want als iedereen dat zou doen wordt het een catastrofe voor onze economie en onze financiën.