Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) tracht een oplossing te formuleren voor de naar schatting tienduizenden bouwovertredingen. Doch, niet alles zal door de vingers worden gezien

De laatste jaren komen bouwovertredingen steeds vaker aan het licht. Zo zijn notarissen immers verplicht om bij de gemeente te controleren of alles in orde is. Werden er met andere woorden bouwovertredingen begaan, dan kan dit potentiële kopers afschrikken. In Vlaanderen vallen bouwovertredingen relatief vaak voor. Schauvliege wil een deel daarvan uit de zogenaamde grijze zone halen en – zo laat de minister aan De Morgen weten – “verkopers en kandidaat-kopers verlossen van die molensteen rond hun hals”.

Doch, niet alles zal worden geregulariseerd benadrukt de minister. “Het gaat niet om blinde, bouwkundige amnestie. Niet alles wordt door de vingers gezien”, zegt de christendemocraat aan VRT NWS. Zo kan het volgens haar niet “de bedoeling zijn om plots bouwmisdrijven goed te keuren wanneer men willens nillens een bouwovertreding begaan heeft. Maar we willen een einde maken aan de rechtsonzekerheid.”

Aantal voorwaarden

Een blanco cheque gaat de regularisatie dus niet worden. Vlamingen die hun bouwmisdrijven willen laten regulariseren, zullen immers aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Zo moet de bouwovertreding meer dan tien jaar geleden gepleegd zijn, mag de overtreding niet vloeken met de omgeving en mogen er geen procedures lopen. Ook zal er men – in de vorm van het toesten van de overtreding aan de ruimtelijke ordening – nog steeds een slag om de arm bewaren.

Hoewel het voorstel van Schauvliege nog naar de Vlaamse regering moet gaan, laat de Vlaamse bouwmeester, Leo Van Broeck, al een positieve reactie optekenen aan VRT NWS“Het is een anti-kafka-opkuis. De kleine gruis wordt eruit gehaald, dat we daar geen energie meer moeten insteken. Maar de grote overtreders zullen niet door de mazen van het net glippen”, aldus Van Broeck.

2 REACTIES

  1. Wanneer men met een zg. bouwovertreding niets of niemand schade berokkend, en het esthetisch aspect van de omgeving niet wordt aangetast moet een of andere overheid zich niet meer bemoeien en/of sanctioneren dan nodig. De burger wordt al decennia lang genoeg getreiterd met allerlei overbodige regeltjes.