Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) reageert opgelucht op het rapport over het onderzoek naar mogelijke folteringen van gerepatrieerde Soedanezen. “Goed dat de waarheid aan het licht komt. We werken verder”, aldus Francken. Hij wil de repatriëringen naar Soedan terug opstarten, rekening houdend met de aanbevelingen in het rapport.

Enkele weken geleden kwam staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken in het oog van de storm terecht nadat getuigenissen aan het licht kwamen van gerepatrieerde Soedenazen die beweerden gefolterd te zijn. De Soedanese identificatiemissie en het terugsturen van Soedanezen waren controversieel omdat critici waarschuwden voor folteringen. Zelfs vanuit de coalitie werd aangestuurd op een ontslag van Theo Francken.

“Goed dat de waarheid aan het licht komt”

Premier Charles Michel (MR) vroeg een onderzoek naar de folteringen. Het langverwachte rapport van dat onderzoek, verscheen gisteren. Conclusie van het rapport: onvoldoende bewijzen van folteringen. Grote en cruciale delen van de belangrijkste getuigenissen bleken immers niet waarheidsgetrouw te zijn, waardoor een grote vraagtekens geplaatst worden bij de hele getuigenis en de rest van de getuigenissen.

“Er zijn heel zware woorden gevallen en ook zeer zware beschuldigingen aan mijn adres, dus ben ik zeker opgelucht”, reageert staatssecretaris Theo Francken op de conclusie van het rapport. “Goed dat de waarheid aan het licht komt. We werken verder”, besluit hij. Daarnaast vindt Francken het weerzinwekkend dat Koert Debeuf – die met de getuigenissen naar buiten kwam – de leugens van de Soedanezen slechts “een detail” noemt.

Francken wil de repatriëringen naar Soedan zo snel mogelijk terug opstarten. Daarbij zal rekening gehouden worden met de aanbevelingen in het rapport. “We moeten goed op voorhand alle mensen verwittigen dat ze gaan geïnterviewd worden door de identificatiemissie, ervoor zorgen dat er bij dat gesprek altijd een ambtenaar van de Dienst Vreemdelingenzaken en een tolk aanwezig zijn”, aldus Francken. Daarnaast zullen er ook extra checks gebeuren.

13 REACTIES

 1. Hier is meer aan de hand dan Francken alleen. Vlaanderen heeft door haar katholieke cultuur een sterk besef van zowel rechten als plichten. Rechten worden menselijkerwijs verleend, maar wie verzaakt aan de plichten wordt aangepakt. Socialistisch Wallobrux daarentegen kent enkel rechten. Daar is het geen zaak van iets te moeten doen, maar te krijgen en zoveel mogelijk. Het is logisch dat deze twee culturen hier opnieuw zullen botsen. Net zoals de afgelopen 200 jaar.

 2. Een feit staat vast “Koert Debeuf “ is onbetrouwbaar . Ik snap niet dat ze nog geloof aan die man hechten. Koert Debeuf (Timep = Amerikaanse lobbygroep) . Een man ook voor wie verbale getuigenissen volstaan als bewijs. Debeuf’s melding is ook opvallend omdat Soedan niet behoort tot het klassieke activiteitenterrein van die lobbygroep. TIMEP is druk bezig met Egypte en Syrië, maar helemaal geen ‘expert’ over Soedan.

  https://timep.org/the-timep-team/

  http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2017/03/09/17037287.pdf

 3. Zie niet goed in waar Calvo die blaam ziet. Belangrijke stukken in de verklaringen van de Soedanezen blijken niet waarheidsgetrouw te zijn en op geen enkel moment werd art 3 van het EVRM met de voeten getreden.
  Er wordt enkel nadruk op gelegd om dit art 3 zeker te respecteren.
  Het is een blaam voor het Tahrir instituut niks meer en niks minder. Je moet maar durven en kunnen om een negatief rapport voor dit instituut toch nog om te buigen in een positief rapport.

 4. Desnoods met de bulldozer over onze westelijke grens drijven…..Waarom nog belasting betalen voor een vermeend “Defensiapparaat” dat zijn kerntaak “Defensie” dermate verwaarloost ? De Marine sleurde met de “Godetia” asielkolonisten vanuit de Middellandse Zee binnen i.p.v. hen met ALLE militaire middelen manu militari buiten te houden ! De Landmacht kwijt zich evenmin van hun kerntaak “Defensie” want ze gaan niet actief op jacht om illegalen op te pakken ter uitlevering . Zou het dan niet meer zo zijn dat het Strafwetboek illegaal verblijf evenals collaboratie daarbij beide als “misdrijf” catalogeert en er celstraffen op zet ? Waarom mogen xenofiele PoCo-pipo’s & pipa’s dan ongesanctioneerd die illegale “transitmigranten” herbergen vermits het toch niet om “dringende medische hulp” gaat ? Wat indien die Afrikaanse negers besmettelijke exotische ziekten zoals ebola of zo zouden importeren, al weze het onintentioneel, het resultaat telt toch ! Beseffen die xenofiele collaborateurs bij dergelijk illegaal verblijf dan niet dat die illegale negers toch niet allemaal degelijk op eventuele besmettelijke exotische ziekten gecontroleerd zijn en welk gevaar dat dit eventueel zou kunnen veroorzaken voor de herbergende families ???? Nooit gehoord over “struggle for survival” of “afbakening en verdediging van het leefgebied”, dermate politiek-correct ontaard geïndoctrineerd ?