Hoewel de invoering van een gemeenschapsdienst in het regeerakkoord staat, zat er tot nu toe nog maar weinig schot in de zaak. Open Vld wil hier echter verandering in aanbrengen. Zo lanceert Open Vld-Kamerlid Egbert Lachaert het voorstel van de gemeenschapsdienst opnieuw. 

De mogelijkheid tot verplichte gemeenschapsdienst bestaat in verschillende landen. Zo ziet men in Finland (onbetaalde) gemeenschapsdienst voor vluchtelingen als een eerste stap richting integratie. Het Belgische voorstel spitst zich echter vooral toe op personen die langer dan twee jaar werkloos zijn. Deze zouden dan verplicht kunnen worden om twee halve dagen per week klusjes te doen.

Geen sanctie

De gemeenschapsdienst moet meer zijn dan alleen maar een ‘wederdienst’ van de werkloze. Zo beklemtoont Lachaert tegenover BELGA dat het van essentieel belang is dat men vertrekt vanuit de belangen van de werkzoekende. Ook moet de maatregel een meerwaarde hebben voor de werkloze.

Hoewel de gemeenschapsdienst in de eerste plaats niet als een sanctie is bedoeld, kan men de werkloze zijn uitkering schorsen indien hij weigert mee te werken. Niet iedere werkloze zal echter de verplichting hebben om gemeenschapsdienst te verrichten. Zo zal volgens De Morgen iemand met psychosociale problemen eerst worden geholpen op dat vlak.

Staatsstructuur (en CD&V) werken tegen

Hoewel alle coalitiepartners de maatregel in principe steunen, gaf CD&V-Kamerlid Stefaan Vercamer stevige kritiek op Twitter op de maatregel. Zo zit volgens hem “niemand […] te wachten op het achterhaalde idee van de gemeenschapsdienst”. Minister van Werk, Kris Peeters (CD&V), nam alleszins al wel contact op met zijn collega’s van de Vlaamse, Brusselse en Waalse regering. Dit omdat de regionale entiteiten bevoegd zijn voor het activeringsbeleid.

Omdat enkel Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) wat in de maatregel ziet, staat Peeters naar eigen zeggen voor blok. “We kunnen juridisch geen initiatief nemen zonder akkoord met de regio’s”, laat zijn woordvoerster aan De Morgen weten. Ook zou het voorstel van Lachaert overbodig zijn omdat er al soortgelijke instrumenten bestaan.

Lachaert volgt deze redenering echter niet. Zo kan men volgens hem federaal wél stappen zetten. “De uitwerking kan dan later volgen door de gewesten. Het einde van de legislatuur in zicht, het wordt tijd om hier werk van te maken”, aldus de liberaal.