Alain Destexhe, senator voor de MR, beschreef vorige week in Le Figaro hoe de berichtgeving rond migratie jarenlang gemanipuleerd wordt om de bevolking koest te houden. Gelijkaardige informatie – verzameld door de rechtse denktank Gatestone Institute – werd ook door SCEPTR twee weken geleden naar buiten gebracht.

Destexhe spreekt onomwonden van een poging van de ‘multiculturele lobby’ om pro-migratie standpunten te verdedigen. Deze ‘lobby’ zou volgens hem een volledige controle uitoefenen over de universiteiten, staatsinstellingen, de NGO’s en de media.

De naakte cijfers

Tussen 2000 en 2015 groeide de Belgische bevolking van 10.2 miljoen tot 11.3 miljoen. Dit gaat dus om een toename van onze bevolking van 10 procent in 15 jaar tijd. In de periode van 2000 tot 2010 was de netto migratie in België negen keer groter dan in Nederland.

Maar, zo betoogt Destexhe, deze statistische realiteit werd verborgen gehouden voor de Belgische bevolking: “De elites die beslissen waarover mag gepraat worden doen hun best om te voorkomen dat cijfers die de bevolking kunnen alarmeren uitlekken. Van deze bevolking wordt wel verwacht dat ze zich onmiddellijk aanpast aan de nieuwe situatie. We moeten er geen complot achter zoeken, geen ‘Big Brother’, maar – in het beste geval – een enthousiaste samenwerking van degenen die de pleiten voor de grote droom van het multiculturalisme en -in het slechtste geval – psychologische defensiemechanismen zoals sublimatie, het ontkennen van de realiteit of repressie van onaangename feiten.”

(Lees verder onder de tweet.)

Hoe gaat deze manipulatie in zijn werk?

Migratiestatistieken worden gepresenteerd als jaarlijkse toestroom. Als er een daling is in vergelijking met het vorige jaar, wordt dit sterk in de verf gezet. De totale toestroom over 10 of 20 jaar tijd wordt echter nooit of zelden meegedeeld. Als voorbeeld geeft Destexhe het cijfer van ‘40.000’ naturalisaties per jaar. Dit lijkt mee te vallen. De afgelopen 12 jaar bijeengeteld gaat het echter om meer dan 600.000 naturalisaties – 6 procent van de Belgische bevolking.

Ook zou in de rapportage rond migratie worden onderschat dat migranten van buiten de EU vaak voor altijd in België blijven, terwijl migrerende EU-burgers vaak terugkeren naar hun land van herkomst. Hierdoor lijkt het alsof de migratie uit Europese landen het overwicht heeft: de toestroom is groot. Echter, de uitstroom is eveneens aanzienlijk. Bij migranten uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten is die uitstroom beduidend lager. 

Waar gaan we naartoe?

Destexhe verwijst hier naar een rapport van de Algemene Directie Statistiek (statbel). Tussen nu en 2060 zal België – nu al één van de dichtst bevolkte landen van de EU – nog 1 à 2 miljoen nieuwe inwoners bijkrijgen. Dit zal de problemen van overbevolking zoals huizenschaarste, druk op scholen en gezondheidszorg, files, leefmilieu… nog verergeren.

Culturele factor

Ook wordt de culturele factor meestal verdoezeld: tegen 2050 zou ongeveer 20 procent van onze bevolking kunnen bestaan uit moslims als de migratie voortgaat zoals nu (hier wordt verwezen naar de recente PEW studie rond migratie). Een eerlijk rapport over demografie zou volgens Destexhe zijn: “Binnenkort zijn we met een miljoen meer, waarvan de meesten moslims.”

De bekende PEW-studie waar naar wordt verwezen toonde een aantal opmerkelijke cijfers: zo zou tegen 2050 30 procent van de burgers in Zweden moslim kunnen zijn, 20 procent in Duitsland en 18 procent in Frankrijk. Volgens migratie-critici was zelfs deze studie een onderrapportage: zo werden veel recente migranten uit de ‘Syrische crisis’ niet meegeteld, want volgens de onderzoekers zouden dezen geen volledig burgerschap verwerven.

Neerkijken op de burgers

Destexhe laakt ook het ridiculiseren van de angsten van de gewone burgers. Afsluitend pleit hij voor een eerlijkere weergave van de cijfers rond migratie. Dit is nodig voor het bewaren van de vrijheid van meningsuiting en om zeker te zijn dat migratie naar de EU verloopt volgens de wil van de burgers.

39 REACTIES

  • Dit is een open deur instampen. Mensen die denken of zeggen ” Het is 5 voor 12 “, zitten verkeerd. Het is meer dan 13 uur ondertussen. De toestand is onomkeerbaar geworden. Met de opkomst van typische islam-partijen zullen onze linkse en middenpartijen nog meer richting islam buigen, om geen groot gedeelte van hun kiesvee te verliezen, met alle gevolgen vandien. De trend is toch al jaren geleden ingezet. Vroeger waren vreemdelingen welkom als ze zich aanpasten en integreerden. Dit is ondertussen verleden tijd, nu is het al common sense dat de Vlamingen zich moeten aanpassen en meer inspanningen moeten leveren om de multiculturele maatschappij te bevorderen.

  • Als je in Franstalig België wil au sérieux genomen worden moet naar Frankrijk gaan. Een groot deel van Wallonië is op Frankrijk gericht. Het is zoiets als Vlaanderen in de jaren 80.
   Iedereen keek naar de Nederlandse televisie. (Waarschijnlijk vandaar dat veel Vlamingen nog altijd zo’n Calimero reflex als ze de Nederlanders in iets kunnen verslaan.)
   In Wallonië ben je pas een ster als je het Frankrijk hebt gemaakt.

   • Nee, Vlaanderen is het meest noordelijk van de zuidelijke gebieden, terwijl Nederland het meest zuidelijke van de noordelijke regio is. Buiten de geschreven taal hebben we weinig gemeen. Wij waren bourgondiërs, terwijl zij calvinisten zijn. Helaas is Vlaanderen nu in sneltempo een regelneef-staatje aan het worden, erger dan de belerende “Ollanders”.

   • Klopt. Vlaanderen heeft een geheel eigen cultuur en bezit ook haar eigen variant van het Nederlands. Dit alles werd wetenschappelijk onderzocht. Vlaanderen heeft een katholieke cultuur, wat maakt dat het emotioneler is dan de nuchtere protestanten in Nederland. Daarin is de huidige calvinistisch regelneverij inderdaad een aberratie. Verder heeft Vlaanderen moeten vechten voor haar taal en cultuur. Hierdoor ontwikkelde het een geheel eigen cultuur. Los van de Franstaligen, maar ook los van Nederland. Het heeft haar eigen artiesten, haar eigen strips, haar eigen humor en haar eigen levensfilosofie. Bij onderzoeken rond de eeuwwisseling bleek de Vlaamse variant van het Nederlands krachtiger dan die van onze Noorderburen. Het Vlaamse Nederlands kent immers veel meer onderscheiden en kan taalkundig een hogere complexiteit aan dan de Nederlanders. Dag geldt ook voor de Vlaamse werkkracht en haar onderwijs dat het tweede beste in Europa is. Cultuurproducten, die door hard werk door onze ouders en voorouders werden gemaakt. Helaas is de Vlaming te subassertief om daar fier op te zijn.

   • Subassertief? Is dat soms geen eufemiserend neologisme voor laf, tam, lam, slaafs of mak? Tenzij het pragmatisme of mentale luiheid is.

   • Weinig gemeen ?? Nederlanders en Vlamingen spreken dezelfde Germaanse taal…Vlaanderen is altijd al een deel van Nederland geweest.

   • Het is zoals de betreurde Jef Anthierens het formuleerde: de Vlamingen bouwden al kathedralen toen de Hollanders nog haringstokerijtjes aan het opzetten waren. En kathedralen, die werden ook gebouwd in Frankrijk, maar niet boven de Moerdijk. Van Vlaanderen tot in Zuid-Frankrijk draaien de ramen van de huizen naar binnen open, terwijl dat in Nederland naar buiten is. Wij zijn maar een zeer beperkte tijd “Nederlanders” geweest. En als ik zie hoe die over Zwarte Piet denken, zeg ik: nee bedankt. Hoewel, de manier waarop ze met de verklede Bo-udewijn Van Spilbeeck op TV de gek hielden, heeft me wat met hen verzoend.

   • Nederlanders zijn recht voor de raap terwijl vlamingen meer achter de rug klappen. Spijtig genoeg is de politiek correcte propaganda daar nog een stapje hoger.

   • In welke geschiedenisboek heb je gevonden dat Vlaanderen “altijd” een deel van Nederland is geweest?
    Het zou me zelfs niet verwonderen dat Vlaanderen langer een deel van Frankrijk is geweest dan Nederland.
    Nederland is onder Napoleon zelfs nog een deel van Frankrijk geweest.

    Trouwens als u zo redeneert is Oostenrijk een deel van Duitsland. Ga dat in Oostenrijk eens gaan verkondigen. Doe dan wel uw loopschoenen aan.

   • Zo had het MOETEN zijn , maar de franse en luikse bajesklanten die met de steun van een aantal brusselse francofone etters de belgische revolutie(?) hebben georganiseerd beslisten “La Belgique sera latine ou ne sera pas ” , en zo gebeurde . Met heel veel inzet en nog meer risico hebben een aantal echt Vlaamsgezinden na vele jaren harde strijd kunnen afdwingen dat de Vlamingen tenminste recht hadden op hun eigen taal . Jammer genoeg lopen er nu nog altijd zogenaamde Vlamingen(?) rond die achter de schermen er alles aan doen om Vlaanderen dwars te zitten . De vroegere volksunie en hun opvolger de nva zijn hier perfecte voobeelden van . Volksverlakkers en vooral volksverraders zijn het die als enig doel hebben te verhinderen dat Vlaanderen ooit zelfstandig wordt of zelf kan beslissen wat het zelf wil . Onze scheiding met Nederland is de GROOTSTE fout ooit .

   • Maes, je antwoord lijkt me juist, ik had er in mijn onschuld niet aan gedacht. Soms ben ik nog zo naïf om te denken dat de pers ons wil voorlichten, en de realiteit wil weergeven.

 1. De N-VA kan als grootste en sterkste partij van België al beginnen met de afschaffing van Unia, en het onmiddellijk stopzetten van alle subsidies voor migrantvriendelijke organisaties en initiatieven. En het moet NU gebeuren, want binnen zes jaar zal het te laat zijn, en zullen de moslims en hun autochtone collabo’s al in de meerderheid zijn in meerdere Vlaamse steden en dan zal de N-VA definitief naar de oppositie verwezen worden. Sic transit ignavia Flandriae.

   • De NBA Unia afschaffen? De stad Antwerpen telt 57 moskeeën. Er zijn zelfs Antwerpse moskeeën die maandelijks drugsgeld ontvangen. Info Pano-journalist 14.12.2017. De kracht van de verandering werkt (sic).

  • Magdalena.100% gelijk.Mag gerust stellen dat in VB- magazine diezelfde trend aangeeft.Destexhe geeft dezelfde trend aan.We zitten nu in de Sitzkrieg.Dwz STILTE VOOR DE STORM.Cordon rond Vlaams Belang moet en zal doorbroken worden.En het gaat zeker niet over een thema.En wij maar betalen!