Alain Destexhe, senator voor de MR, beschreef vorige week in Le Figaro hoe de berichtgeving rond migratie jarenlang gemanipuleerd wordt om de bevolking koest te houden. Gelijkaardige informatie – verzameld door de rechtse denktank Gatestone Institute – werd ook door SCEPTR twee weken geleden naar buiten gebracht.

Destexhe spreekt onomwonden van een poging van de ‘multiculturele lobby’ om pro-migratie standpunten te verdedigen. Deze ‘lobby’ zou volgens hem een volledige controle uitoefenen over de universiteiten, staatsinstellingen, de NGO’s en de media.

De naakte cijfers

Tussen 2000 en 2015 groeide de Belgische bevolking van 10.2 miljoen tot 11.3 miljoen. Dit gaat dus om een toename van onze bevolking van 10 procent in 15 jaar tijd. In de periode van 2000 tot 2010 was de netto migratie in België negen keer groter dan in Nederland.

Maar, zo betoogt Destexhe, deze statistische realiteit werd verborgen gehouden voor de Belgische bevolking: “De elites die beslissen waarover mag gepraat worden doen hun best om te voorkomen dat cijfers die de bevolking kunnen alarmeren uitlekken. Van deze bevolking wordt wel verwacht dat ze zich onmiddellijk aanpast aan de nieuwe situatie. We moeten er geen complot achter zoeken, geen ‘Big Brother’, maar – in het beste geval – een enthousiaste samenwerking van degenen die de pleiten voor de grote droom van het multiculturalisme en -in het slechtste geval – psychologische defensiemechanismen zoals sublimatie, het ontkennen van de realiteit of repressie van onaangename feiten.”

(Lees verder onder de tweet.)

Hoe gaat deze manipulatie in zijn werk?

Migratiestatistieken worden gepresenteerd als jaarlijkse toestroom. Als er een daling is in vergelijking met het vorige jaar, wordt dit sterk in de verf gezet. De totale toestroom over 10 of 20 jaar tijd wordt echter nooit of zelden meegedeeld. Als voorbeeld geeft Destexhe het cijfer van ‘40.000’ naturalisaties per jaar. Dit lijkt mee te vallen. De afgelopen 12 jaar bijeengeteld gaat het echter om meer dan 600.000 naturalisaties – 6 procent van de Belgische bevolking.

Ook zou in de rapportage rond migratie worden onderschat dat migranten van buiten de EU vaak voor altijd in België blijven, terwijl migrerende EU-burgers vaak terugkeren naar hun land van herkomst. Hierdoor lijkt het alsof de migratie uit Europese landen het overwicht heeft: de toestroom is groot. Echter, de uitstroom is eveneens aanzienlijk. Bij migranten uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten is die uitstroom beduidend lager. 

Waar gaan we naartoe?

Destexhe verwijst hier naar een rapport van de Algemene Directie Statistiek (statbel). Tussen nu en 2060 zal België – nu al één van de dichtst bevolkte landen van de EU – nog 1 à 2 miljoen nieuwe inwoners bijkrijgen. Dit zal de problemen van overbevolking zoals huizenschaarste, druk op scholen en gezondheidszorg, files, leefmilieu… nog verergeren.

Culturele factor

Ook wordt de culturele factor meestal verdoezeld: tegen 2050 zou ongeveer 20 procent van onze bevolking kunnen bestaan uit moslims als de migratie voortgaat zoals nu (hier wordt verwezen naar de recente PEW studie rond migratie). Een eerlijk rapport over demografie zou volgens Destexhe zijn: “Binnenkort zijn we met een miljoen meer, waarvan de meesten moslims.”

De bekende PEW-studie waar naar wordt verwezen toonde een aantal opmerkelijke cijfers: zo zou tegen 2050 30 procent van de burgers in Zweden moslim kunnen zijn, 20 procent in Duitsland en 18 procent in Frankrijk. Volgens migratie-critici was zelfs deze studie een onderrapportage: zo werden veel recente migranten uit de ‘Syrische crisis’ niet meegeteld, want volgens de onderzoekers zouden dezen geen volledig burgerschap verwerven.

Neerkijken op de burgers

Destexhe laakt ook het ridiculiseren van de angsten van de gewone burgers. Afsluitend pleit hij voor een eerlijkere weergave van de cijfers rond migratie. Dit is nodig voor het bewaren van de vrijheid van meningsuiting en om zeker te zijn dat migratie naar de EU verloopt volgens de wil van de burgers.