Vlaams minister van werk Philippe Muyters (N-VA) kijkt naar Wallonië om het groeiend aantal jobopeningen in Vlaamse bedrijven in te vullen. “Nederlands leren ze wel eens ze hier aan het werk zijn”, klinkt het tegenover De Standaard. De minister wil per jaar 2.500 Walen plaatsen in Vlaanderen en daarom wil men de Nederlandse taalvereisten in die bedrijven versoepelen.

Vlaanderen heeft een relatief lage werkloosheidsgraad. ‘Slechts’ 6,7 procent is werkloos in ons gewest. In West-Vlaanderen is dat zelfs lager dan 2 procent. Dit staat tegenover Wallonië waar men kampt met een werkloosheidsgraad groter dan 13 procent. Muyters hoopt nu deze discrepantie te overbruggen. Hij heeft hierrond een ‘pact’ ondertekend met zijn Waalse evenknie Pierre-Yves Jeholet (MR). Hieruit volgt dat men 2.500 Walen per jaar wil tewerkstellen in Vlaanderen. Thans gaat het om maximum 1.500.

https://twitter.com/philippemuyters/status/960541274372755456

Taalvereisten worden lakser

Vlaanderen is echter niet bijzonder populair bij Waalse werknemers. Het aantal Walen die in een Vlaams bedrijf werken, daalde van 68.000 naar 50.000 tussen 2008 en 2015. Dat blijkt uit cijfers van Forem (de Waalse VDAB). “Dat heeft deels ook te maken met de conjunctuur”, zo duidt Muyters in De Standaard“Er waren door de crisis ook gewoon minder banen beschikbaar. Maar sinds een jaar of twee is de omslag ingezet en groeit de economie. We hebben mensen nodig: in alle sectoren en in de hele streek langs de taalgrens.”

Daarom vraagt Muyters nu om soepelere taalvereisten. Of eerder het bijna verwijderen ervan. De minister wil namelijk dat Vlaamse bedrijven niet langer kennis van het Nederlands op voorhand vergen. “Anders sluiten ze een te grote groep potentiële kandidaten uit en zal de krapte nog groter worden”, zo klinkt het. Thans staat die voorwaarde nog steevast opgenomen in vacatures. Maar dat zal men dus afraden. “De bedoeling is dat de Waalse kandidaten al in dienst worden genomen en later een cursus Nederlands krijgen op de werkvloer”, aldus nog Muyters in De Standaard. “Zo’n cursus die beter is toegespitst op hun werkervaringen, is ook veel nuttiger dan een algemene taalopleiding. De VDAB zal die opleiding dan betalen.”

Bij VOKA West-Vlaanderen is men afwachtend. “We zullen al blij zijn als ze komen”, zo vertelt lokale VOKA-kopman Bert Mons, die in een adem uithaalt naar de sociale hangmat in Wallonië. “Noord-Fransen vinden de afgelopen jaren bijvoorbeeld wél al veel makkelijker de weg naar hier. De noodzaak daartoe is ginds ook groter: in Frankrijk is de werkloosheidsuitkering in tijd beperkt. In ons land is dat niet zo en je ziet het verschil. In afwachting van omvattender maatregelen kan dit actieplan zeker al dienen.”