Na Zweden lijkt Frankrijk het tweede land van de Europese Unie te worden dat opnieuw de dienstplicht gaat invoeren. De Franse president, Emmanuel Macron, beloofde immers tijdens de verkiezingen om de dienstplicht na twintig jaar opnieuw in te voeren.

Macron wil alle jonge Fransen “een directe ervaring met het militaire leven” bieden. Dit moet volgens de president naast de sociale cohesie het patriotisme bevorderen. Volgens Macron zijn huidige plannen zullen tussen de 600.000 en 800.00 jonge mensen ieder jaar minstens één maand militaire training krijgen bij de nationale strijdkrachten.

In tegenstelling tot eerdere berichten gaat het wel degelijk over een dienstplicht en geen vrijblijvende mogelijkheid. Eerder had de Franse minister van Defensie immers gesuggereerd dat er een keuze zou zijn, doch dit idee werd snel door een woordvoerder van Macron de kop ingedrukt. Zo zou de dienstplicht “universeel” en “verplicht” zijn. Of er ook sprake kon zijn van een civiel engagement, liet de woordvoerder nog open.

Hoe liggen de kaarten in België?

Hoewel N-VA-voorzitter Bart De Wever eerder pleitte voor een vrijwillige ‘burgerpolitie‘ is Vlaams Belang de enige partij die effectief voor een herinvoering van de dienstplicht is. Zo benadrukt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken in zijn boek ‘Toekomst in eigen Handen‘ het belang van de dienstplicht.

Ook de jongerenpartij van Vlaams Belang schaart zich achter dit idee. Zo willen de Vlaams Belang Jongeren een dienstplicht van zo’n zes maanden voor zowel mannen als vrouwen. Dienstplichtigen zouden daarbij kunnen kiezen tussen enerzijds de traditionele militaire dienstplicht en anderzijds een maatschappelijke dienstplicht waarbij ze worden ingezet in bijvoorbeeld rusthuizen, kinderopvang en ziekenhuizen.

Volgens Bart Claes, de Vlaams Belang Jongeren-voorzitter, krijgen we “in ons land bijzonder veel kansen: een uitstekend en toegankelijk onderwijs, goede ziekenzorg, enzovoort… Het is logisch dat we dan als burgers op een bepaald moment iets terugdoen voor onze samenleving”. Ook kan het leger volgens hem “een socialiserende en pedagogische rol spelen door discipline, identiteitsbesef en solidariteit aan te wakkeren”.

36 REACTIES

 1. Ik kan mij vinden in de argumenten pro dienstplicht. Zelf zou ik de keuze laten of men dit militair dan wel burgerlijk wenst te doen. Niet iedereen is immers geschikt om voor defensie te werken, maar ieder kan wel iets voor de samenleving doen. Ik maak wel een kanttekening: Frankrijk en Zweden kunnen dit (her)invoeren omdat het natiestaten zijn. België is dat niet. Het bestaat uit een Vlaamse, een Waalse, een Duitse, en een – ondefinieerbare – Brusselse entiteit.

   • De reden waarom de legerdienst is afgeschaft was dat de jaren erna 10.000den moslims zouden binnenstromen met alle problemen met Hallal voeding, vrouwelijke onderofficieren en officieren die niet zouden gehoorzaamd worden. Die massa onaangepasten is er nog steeds en zal véél problemen veroorzaken.
    Daarnaast zit je met potentiele integristen die we een infanterie opleiding gaan geven. Indertijd werden Amadezen en VMOers geweerd maar probeer de risico gevallen maar uit de massa moslims uit te filteren.

   • Klopt. De extremen werden als staatsgevaarlijk bestempeld en geweerd, maar zij behoorden wel tot onze monoculturele samenleving. Vandaag bestaat die niet meer, waardoor je niet meer weet wie aan de kant van onze cultuur staat en wie niet. Buitengewoon diffuse situatie.

   • Buitengewoon diffuse situatie.(texto). Inderdaad, ik wacht nog altijd op een duidelijke definiëring over het begrip “onze cultuur” in een heterogeen Vlaanderen.

    Ik vroeg aan N-VA – ziehier haar visie:”

    “De toenemende diversiteit in onze samenleving is een realiteit waar we positief mee aan de slag willen. Dat betekent dat we iedereen uitnodigen om vanuit zijn of haar eigenheid mee te bouwen aan een Vlaamse samenleving en een gedeelde toekomst, als evenwaardige burgers, met gelijke rechten en plichten. Dat betekent evenzeer dat we uitgaan van wat ons bindt en elke vorm van discriminatie op basis van herkomst bestrijden.”
    Einde citaat.

    Ik noteer alvast het respect van N-VA voor een gedeelte toekomst. Zonder uitsluiting van rassen en vreemde culturen.

   • Complex. De vermenging van de bevolkingen was onafwendbaar. De planeet is enorm gekrompen en iedereen komt nu bij iedereen. Daar ligt niet de fout. Waar ze wel ligt, is de wijze waarop het werd aangepakt. Of beter: hoe het niet werd aangepakt. Er werd aan de nieuwkomers geen enkele eis gesteld. Als gevolg daarvan eisten zij de rechten en verzaakten de plichten. De inhaalbeweging van vandaag focust op dat laatste. En dat zal schokken geven. Sommigen zullen inderdaad de plichten blijven verzaken.

   • “Sommigen zullen inderdaad de plichten blijven verzaken.” –

    Aan welke plichten verzaken de allochtone Belgen en vreemdelingen volgens uw mening?

   • U vraagt aan welke plichten de allochtonen hier verzaken? Aan de plicht om zich aan te passen aan onze levenswijze, onze taal, onze waarden, in één woord onze Vlaamse cultuur.In Rome, doe zoals de Romeinen. Het is niet omdat de “toenemende diversiteit een realiteit is” zoals de N-VA het defaitistisch stelt, dat wij ons hierbij moeten neerleggen. We leggen ons ook niet neer bij de toenemende criminaliteit, toch? Oost-Duitsland was ook een “realiteit”… tot in 1990.

   • Beste mevrouw, Belgen, autochtonen en allochtonen, zijn helemaal niet verplicht zich aan te passen aan de door u voornoemde waarden van de Vlaamse cultuur. Om Belg te worden volstaat het bovendien zijn kennis te bewijzen van EEN Belgische taal. Kennis van het NL is niet vereist voor wie het Frans of Duits machtig is.

   • Beste mijnheer of mevrouw, dat is nu net het probleem, dat vreemdelingen niet verplicht zijn zich aan te passen aan onze cultuur. Maar van ons verwachten ze wel dat wij hun achterlijke levenswijze zouden aanvaarden en gelijkwaardig beschouwen aan onze manier van leven. Wie naar een vreemd land emigreert moet zich aan dit land aanpassen: dat is een teken van elementair respect. Anders is die persoon geen immigrant, maar een toerist die na een tijd geacht wordt naar zijn eigen land terug te keren. M.a.w: aanpassen of opkrassen.

   • Wie naar een vreemd land emigreert moet zich aan dit land aanpassen (texto).

    België is een democratie gebaseerd op pluralisme.
    Pluralisme betekent dat verschillende meningen en overtuigingen naast elkaar bestaan.
    Iedereen heeft het recht te behoren tot een vereniging om zo de samenleving te proberen veranderen, medeburgers te helpen of politieke beslissingen te beïnvloeden.

    Conclusie: Aanpassen mag maar hoeft niet. Nieuwe Belgen hebben perfect het recht om proberen die aanpassing in omgekeerde richting te laten werken. Sed lex dura lex.

   • Ik ben geen grondwetspecialiste, maar ik dacht dat België een parlementaire monarchie is. Ik denk niet, behoudens vergissing van mijnentwege, dat België in de grondwet gedefinieerd wordt als “democratie gebaseerd op pluralisme”. In een echte democratie hadden de regeerders de bevolking moeten vragen of zij akkoord was met de komst van honderdduizenden mohammedanen, van wie er veel hier parasiteren, ipv het Kalergi-plan toe te passen. Uw interpretatie van pluralisme staat trouwens haaks op het recht dat elk volk heeft op een eigen gebied waar het soeverein is. Iedereen heeft het recht te behoren tot een vereniging? Zolang die vereniging niet als “staatsgevaarlijk” staat geboekstaafd.

    Conclusie: Als “Nieuwe Belgen” – zoals u de immigranten met een nieuwspraakterm aanduidt – ” het recht hebben (verleend krijgen) om te proberen die aanpassing in omgekeerde richting te laten werken”, hebben “Oude Belgen” zeker het recht die aanpassing te eisen en bij weigering die vreemdelingen/gastarbeiders/immigranten/allochtonen/nieuwkomers in de omgekeerde richting te sturen.

   • Uw interpretatie van pluralisme staat trouwens haaks op het recht dat elk volk heeft op een eigen gebied waar het soeverein is.(texto).

    U doet mij te veel eer aan. Niet mijn interpretatie maar deze van de wetgever […]

    De Belgische grondwet kent maar een volk en dat is het Belgische volk […]. De Vlaamse nationaliteit is een mythe vanuit een juridisch standpunt.

    Cf artikel 10: De Belgen zijn gelijk voor de wet.

    Artikel 11: Het genot van rechten en vrijheden toegekend aan de Belgen moet zonder discriminatie verzekerd worden.

    De grondwet maakt geen onderscheid tussen oude en nieuwe Belgen.

    En tot nader order staan de moslimgemeenschap en Afrikaanse gemeenschap in het algemeen niet geboekt als “staatsgevaarlijk”, althans bij mijn weten. Tenzij ik iest gemist heb.

    Dus kent de wet hen het recht toe politieke actie te voeren voor de invoering van de sharia en de bigamie bijvoorbeeld. Blijft natuurlijk dat ze een meerderheid moeten vinden in het parlement.

    De Vlamingen hebben in de 20 ste eeuw België grondig gerenoveerd.

    De kans is groot dat onder invloed van Soros en zijn asielbusiness België in de 21 ste eeuw opnieuw fundamenteel zal gerenoveerd worden.

    Dat zullen de inburgering- en integratie cosmetica niet kunnen verhinderen vrees ik.

    Tot slot: uw conclusie. Wie destijds de columns van Abou Jahjah gelezen heeft in De Standaard, zal wellicht een beter inzicht hebben over de ideeën die leven bij de nieuwe Belgen.

   • Elke moSSlim is een risicogeval alleen al door in een beschaafd land aanwezig te willen zijn . Ze hebben in hun hele leven nog geen halve minuut tijd besteed aan de meest elementaire vorm van opvoeding , ze hebben nergens respect voor en met hun IQ , vergelijkbaar met dat van een kameel zie ik daar nog niet zo snel verandering in komen .

   • Zonder vreemdelingen zijn we al sowieso een verdeelde maatschappij.

    Anecdote van tijdens mijn dienstplicht. Ooggetuige van twee klachten van joodse dienstplichtigen (afkomstig uit burgerlijk milieu) die hun kameraden gingen verklikken, bij de kapitein, naar aanleiding van banale fricties.

    Het belooft met conflicten tussen allochtone en autochtone dienstplichtigen die uiteraard zullen resulteren in klachten voor racisme en/of discriminatie. Onderschat het groepsgevoel niet.

    Quid onze gesloten instellingen voor minderjarigen? Daar durven de bewakers amper een opmerking maken tegen het jong geweld uit angst voor represailles (sic).

    Gangsters, die al vanaf 12 de levensjaar of jonger in het criminele circuit functioneren in de grootsteden, oproepen voor een legerdienst, mijn deelnemen aan de arme instructeurs die dat zooitje ongeregeld moeten opleiden.

    Minder bekend zijn de muiterijen tijdens WO2 van Congolese soldaten die met een bloedige repressie in de kiem werden gesmoord. 15 jaar was Congo onafhankelijkheid, zeer tegen de zin van de Belgische elite.

   • Legerdienst bestaat nog steeds. de militielijsten worden nog steeds opgemaakt in de gemeenten. Het op te roepen contingent wordt door de kamer gewoon elk jaar op 0 gezet.
    Wat strafblad voor minderjarigen betreft heb je gelijk maar bij de selectie werden 18 jarigen met een verleden afgekeurd voor psychische reden.

   • Wat is de motivatie om de legerdienst herin te voeren? Indien ik goed ingelicht ben wenst men probleemjongeren te resocialiseren via militaire discipline. Als je de allochtone (probleem) jongeren een nooduitgang (psychische redenen of andere) aanbiedt om de legerdienst te ontwijken denk ik dat ze daar dankbaar gebruik zullen van maken. Zelf ben ik ervan overtuigd dat de beroepsmilitairen ze liever niet zien komen.

   • Legerdienst is er om de burgers mee het land te laten verdedigingen. In het feodale systeem deed de adel dat, later gebruikten de koningen huurlingen.
    Om mensen op jet rechte pad te laten lopen is er de heerschappij van de wet en het recht en de sociale orde (die door links doelgericht naar de knoppen wordt geholpen zodat zij hun brave new world kunnen vestiggen).

   • Euh – Als een Turk in België legerdienst deed (12 maanden) moest hij geen dienst in Turkije doen (24 maanden – vaak in Kurdistan). NAVO overeenkomst.

   • Elke man die de Turkse identiteit heeft moet voor zijn 39e levensjaar zijn dienstplicht in Turkije vervuld hebben. De normale duur hiervan is 15 maanden. Wie de dubbele nationaliteit heeft vraagt gewoon eenmalig uitstel en krijgt afstel. Men kan ook de legerdienst afkopen (1000 euro).

    Maar onderschat het patriotisme of politieke motivering van bepaalde mensen niet. Tijdens WO2 waren de Vlamingen niet verplicht dienst te nemen bij de Wehrmacht of de Waffen-SS. Toch meldden meer dan
    10 000 Vlaamse vrijwilligers zich om voor Duitsland (een vreemde mogendheid) hun fysieke integriteit en leven op het spel te zetten in onmenselijke omstandigheden in de URSS.

    Belgen met joodse roots staan bekend om vrijwillig legerdienst te verrichten in Israël.

 2. Ik heb een zoon die, toen hij twintig was, vrijwillig een jaar militair is geweest, nu zo’n vijftien jaar geleden.
  Die periode bij het leger heeft hem geen windeieren gelegd. Hij is daar werkelijk gegroeid qua persoonlijkheid en qua structuur, hetgeen hem heden heeft doen uitgroeien tot een man met verantwoordelijkszin en visie. Nooit gedacht dat mijn zoon zulk niveau kon bereiken. Structuur en een gezonde dosis discipline is wat veel jongeren vandaag missen. Derhalve is herinvoering van de dienstplicht in welke hoedanigheid ook, nuttig zolang het ernstig wordt georganiseerd.

  • Legerdienst is nooit afgeschaft, maar tijdelijk gestopt. Kan direct opnieuw ingevoerd
   worden. Kwestie van keuzes maken. Wilt u de Belgische nationaliteit, dan verplichte legerdienst. Turken doen legerdienst in Turkije terwijl ze de Belgische nationaliteit hebben. Is dit logisch?. Kan zeker de integratie (samen leven, vriendschap) bevorderen. En volgens de Belgische regels en niet volgens regels die hun goed uitkomen. Dit lost het dubbele nationaliteitsprobleem ineens op. Nu nemen ze de nationaliteit aan die hun het best uitkomt, en doen gewoon hun goesting. En een opleiding in het leger kan later leiden tot werk en Jongeren moeten leren wat discipline is, want nu kan alles en moet niets.

 3. Legerdienst van 1 maand ? Dat zal helpen. Dan kunnen ze leren hoe wapens te gebruiken. Great idea. De doornsee islamiet uit de banlieu weet niet dat er een veiligheid staat op een wapen. Op 1 maand kan je veel bijleren.

  Ik zat ooit in een Africaanse luchthaven toen het Legioen onaangekondigd kwam oefenen. Daar kun je iets van opsteken, gewoon door het te ondergaan en er naar perfecte efficientie te kijken. Bewondering is mijn woord van de dag, of beter, admiratie.

  Op 1 maand verander je geen hart nor mind. Ze gaan met moeite kunnen marcheren.

  Wil Macron zijn Euroleger voorbereiden ? Met Frankrijk als voortrekker ? Wil Macron de oude grorie heropwaarderen toen Fra buiten Nato was met hun zielig submarientje nu ze de Engelse Vanguard kwijt zijn ? Waar zit Belgie dat altijd steeds de vroortrekkersrol wil spelen als het op integratie aankomt ?

  Gans het idee is zo preposterous, good luck daarmee. Zielig Macronnetje met zielig grootheidswaanzin.

 4. Dienstplichtigen zouden daarbij kunnen kiezen tussen enerzijds de traditionele militaire dienstplicht en anderzijds een maatschappelijke dienstplicht waarbij ze worden ingezet in bijvoorbeeld rusthuizen, kinderopvang en ziekenhuizen (texto).

  Gisteren is mijn buurman gestorven in het rusthuis. Twee dagen voor zijn overlijden werd hij nog uitgescholden door een verzorgster omdat hij over zijn tong had gedaan (sic).

  • Het Westen is toch niet zo gek om jonge moslims wapens te leren hanteren (texto).

   Het spijt mij uw conclusie te moeten nuanceren. In een recent verleden koos het Westen al partij voor de moslims tegen de christenen in de Servische provincie Kosovo.
   Zie infra summiere samenvatting over het Servo-Kosovaars conflict.

   19 jaar geleden, begon de NAVO zijn bombardementen op Belgrado en andere plaatsen in Servië.

   De Operatie Allied Force was een militaire operatie van de NAVO tegen de Federale Republiek Joegoslavië tijdens de Kosovo-oorlog.

   Van 24 maart tot 10 juni 1999 bombardeerde de NAVO militaire doelen en burgerobjecten in het toenmalige Joegoslavië, zonder dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties daar een mandaat voor had gegeven. Naast conventionele bommen werden bij de bombardementen omstreden clusterbommen en raketten met verarmd uranium gebruikt.

   Veel explosieven waren gevuld met verarmd uranium, uranium 238, een grondstof die slechts een isotoop verwijderd is van het hoogverrijkt uranium 239. De resultaten werken nog steeds na en openbaren zich veelal in een vorm van kanker, een veel voorkomende ziekte in Servië.

   Gedurende de 78 dagen dat de aanvallen duurde explodeerden er 1300 kruisraketten en 2900 bommen. Waar ze neerkwamen besmette vrijkomend uranium de bodem, het grondwater en de lucht.

   De bombardementen duurden tot 9 juni ’99 en kostte aan 2000 mensen het leven. VN-diplomaat Richard Holbrooke had de toenmalige president van nieuw-Joegoslavië, Slobodan Milosevic, niet ten onrechte gewaarschuwd dat de NAVO hard zou toeslaan als Milosevic zijn troepen niet zou terugtrekken uit Kosovo. Met de NAVO-aanval werd een menselijke tragedie in Kosovo hardhandig de kop ingedrukt.

   Het leed in Servië was groot. Tweeduizend mensen overleefden de aanvallen niet, de infrastructuur lag aan barrels. De schade bedroeg tientallen miljarden dollars die, samen met economische sancties, het land naar de afgrond droegen.

   • Bedankt voor uw verduidelijking. Ik was even vergeten dat wij, zonder enige oorlogsverklaring, een beschaafd land hebben gebombardeerd. Dit alleen volstaat al om onze toenmalige leiders aan te klagen voor oorlogsmisdaden.