België is van de vijftiende naar de zestiende plaats gezakt in de corruptie-index van Transparency International (TI), een ngo die wanbeheer en zelfbediening opmeet bij overheden wereldwijd. België scoort daarmee (opnieuw) hetzelfde als de VS en als Oostenrijk, maar slechter als onze buurlanden Duitsland, Luxemburg en Nederland. Nieuw-Zeeland is opnieuw het minst corrupte land ter wereld in de ranglijst.

Vorige week publiceerde Transparency International haar jaarlijkse corruptie-perceptie-index. Alweer is Nieuw-Zeeland, de eilandnatie ten zuiden van Australië, bevonden als minst corrupte land. Ook de Scandinavische landen van Denemarken, Finland en Noorwegen behalen top 3-scores. Ons land gaat echter achteruit, zij het slechts licht. In 2016 stond België nog op de vijftiende plaats van minst corrupte landen, afgelopen jaar zakten we naar de zestiende plaats.

België behaalde in 2017 met 75 op 100 2 punten minder in de index ten opzichte van 2016 toen het nog 77 behaalde op 100. De index van TI peilt naar onder meer omkoping, allocatie van publieke middelen, belangenvermenging, nepotisme en private inmenging in de staat. TI werkt met een schaal van 0 (meest corrupt) tot 100 (meest corrupt). Ook wordt gekeken naar wetgeving en maatregelen die corruptie voorkomen.

De corruptie-index van Transparency International wordt samengesteld op basis van enquêtes, afgenomen bij experts en zakenlui. Deze data wordt aangeleverd door dertien onafhankelijke instellingen zoals de Wereldbank, de Economist Intelligence Unit en het World Economic Forum.

“België heeft met de Afkoopwet geen punten gescoord”

Hanneke De Visser, secretaris bij TI België, wijst erop dat het niet voor de hand ligt om alle directe oorzaken aan te duiden voor de mindere score van België. Er is namelijk ook een tijdseffect bij sommige data. Sommige enquêtes die gebruikt werden voor de index van 2017 gaan terug tot 2016.

De Visser duidt er echter op dat de Afkoopwet, die een essentiële rol speelde in ‘Kazachgate’, geen positieve bijdrage heeft geleverd aan de score van België. Ook de onregelmatigheden rond Samusocial en de cumuls sprongen het afgelopen jaar in het oog, herinnert De Visser. Andere problemen, die al eerder werden aangestipt, blijven dan weer aanhouden. Het fenomeen van schijnkandidaten, waarbij politici opkomen zonder van plan te zijn om te zetelen en hun mandaat doorspelen aan een niet-verkozen opvolger, blijft hardnekkig.

(Lees verder onder de video.)

Onderzoek naar België in de planning

Anderzijds zijn er sinds 2010, toen België nog maar op de tweeëntwintigste plaatst stond, een aantal belangrijke verbeteringen ingevoerd. “Zo werd een klokkenluidersregeling ingevoerd in 2014, vertelt De Visser. “Dit jaar starten we echter met een meer uitvoerig onderzoek naar corruptie en corruptiebestrijding in België. In het bijzonder gaan we kijken naar de Belgische situatie rond belangenconflicten, ethiek in de politiek en de maatregelen hier rond”.

TI België hamerde er reeds in 2010 op dat de inkomsten van Belgische politici uit private en publieke activiteiten publiek zouden moeten gemaakt worden, een maatregel die vorig jaar rond de Telenet-affaire aan bod kwam. En eerder vorige week kwam dan weer aan het licht dat de selectieprocedures van Selor, het selectiebureau van de overheid, heel wat onregelmatigheden vertonen. Dit bleek uit een verslag van het Rekenhof.