Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) is een onderzoek gestart naar de Joodse school Benoth Jerusalem in Antwerpen. Dit werd ingesteld naar aanleiding van de berichtgeving van de Gazet van Antwerpen. Zo getuigt tegenover de krant een beginnende leerkracht over richtlijnen van de school die haar zouden verbieden om met haar leerlingen over voortplanting of de evolutieleer te spreken. 

Benoth Jerusalem is een Vrije Israëli­tische secundaire school voor meisjes. Omdat de school is erkend door de Vlaamse overheid krijgt ze subsidies. Zo kreeg de school na een doorlichting van de onderwijsinspectie in 2012 een “beperkt gunstig advies”. Niettemin waren er volgens de inspecteurs met betrekking tot de evolutieleer en seksuele opvoeding “hiaten”.

Opmerkelijk genoeg zouden deze tegen 2015 zijn weggewerkt, althans zo oordeelde het inspectieteam. Des te verwonderlijker zijn de richtlijnen van de school die de Gazet van Antwerpen naar buiten brengt. Deze zou namelijk beginnen met de stellen dat er met de leerlingen niet mag worden gesproken over “seks, voortplanting, politiek, religie, racisme, persoonlijke aangelegenheden”.

Verbeelding tarten

Volgens Leni Franken, die het spanningsveld tussen godsdienstvrijheid en onderwijsvrijheid onderzoekt, tarten de richtlijnen “elke verbeelding”. “Je wéét wel dat er in sommige orthodoxe scholen niet of moeilijk gepraat wordt over seksualiteit of evolutieleer, maar deze richtlijnen tarten elke verbeelding. Vrijheid van godsdienst, akkoord, maar er is ook zoiets als respect voor de rechten van het kind om goed voorbereid te worden op de samenleving. En dan denk ik: heeft de inspectie dit gezien?”, vraagt ze zich af tegenover de Gazet van Antwerpen.

Minister Crevits heeft ondertussen al actie ondernomen tegen de Joodse school. “Ik heb de documenten onmiddellijk overgemaakt aan de onderwijsinspectie. De eindtermen moeten worden gerespecteerd. Zij zullen de zaak verder opvolgen”, betoogt de christendemocrate.