Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) is een onderzoek gestart naar de Joodse school Benoth Jerusalem in Antwerpen. Dit werd ingesteld naar aanleiding van de berichtgeving van de Gazet van Antwerpen. Zo getuigt tegenover de krant een beginnende leerkracht over richtlijnen van de school die haar zouden verbieden om met haar leerlingen over voortplanting of de evolutieleer te spreken. 

Benoth Jerusalem is een Vrije Israëli­tische secundaire school voor meisjes. Omdat de school is erkend door de Vlaamse overheid krijgt ze subsidies. Zo kreeg de school na een doorlichting van de onderwijsinspectie in 2012 een “beperkt gunstig advies”. Niettemin waren er volgens de inspecteurs met betrekking tot de evolutieleer en seksuele opvoeding “hiaten”.

Opmerkelijk genoeg zouden deze tegen 2015 zijn weggewerkt, althans zo oordeelde het inspectieteam. Des te verwonderlijker zijn de richtlijnen van de school die de Gazet van Antwerpen naar buiten brengt. Deze zou namelijk beginnen met de stellen dat er met de leerlingen niet mag worden gesproken over “seks, voortplanting, politiek, religie, racisme, persoonlijke aangelegenheden”.

Verbeelding tarten

Volgens Leni Franken, die het spanningsveld tussen godsdienstvrijheid en onderwijsvrijheid onderzoekt, tarten de richtlijnen “elke verbeelding”. “Je wéét wel dat er in sommige orthodoxe scholen niet of moeilijk gepraat wordt over seksualiteit of evolutieleer, maar deze richtlijnen tarten elke verbeelding. Vrijheid van godsdienst, akkoord, maar er is ook zoiets als respect voor de rechten van het kind om goed voorbereid te worden op de samenleving. En dan denk ik: heeft de inspectie dit gezien?”, vraagt ze zich af tegenover de Gazet van Antwerpen.

Minister Crevits heeft ondertussen al actie ondernomen tegen de Joodse school. “Ik heb de documenten onmiddellijk overgemaakt aan de onderwijsinspectie. De eindtermen moeten worden gerespecteerd. Zij zullen de zaak verder opvolgen”, betoogt de christendemocrate.

11 REACTIES

 1. Minister Crevits vraagt de onderwijsinspectie een joodse school in Antwerpen grondig door te lichten. ‘Met de leerlingen wordt niet gesproken over: seks, voortplanting, politiek, religie, racisme, persoonlijke aangelegenheden.’ Dat staat in richtlijnen die solliciterende leerkrachten krijgen van de directie van de Benoth Jerusalem-school in Antwerpen, een joodse school voor meisjes waar alleen vrouwen lesgeven. In de les biologie, bijvoorbeeld, mag de evolutieleer van Darwin niet aan bod komen. Dat ontdekte een leerkracht toen ze bij het begin van dit schooljaar inging op een vacature van de VDAB voor een baan als lerares bij Benoth Jerusalem.
  ‘Beperkt gunstig advies’ (Bron De Standaard).

  Waar moeit de minister zich mee. Quid vrije meningsuiting, vrijheid van opinie en vrijheid van onderwijs? Misschien ontvangt die school subsidies hoor ik sommigen repliceren. So whatt? De pers krijgt ook subsidies zonder inmenging van de politiek binnen de redactie.

  Niet gemengde school. En de CD&V’ers in de regering Michel? Drie heren: Geens, Peeters en Decrem. Waar zitten de vrouwtjes (dames)?

  Graag citeer ik tot besluit de in supra afgedrukte tweet van dhr Fernand Keuleer: ” De vraag zou misschien kunnen gesteld worden of die leerlingen, in tegenstelling tot zoveel anderen, kunnen lezen, schrijven en rekenen aan het eind van hun studies. Irrelevante vraag, ik weet het.” Einde citaat.

 2. In mijn jeugd, meer dan zestig jaar geleden leerden wij ook over Adam en Eva, en het scheppingsverhaal waarvan wij werden verondersteld het allemaal au serieux te nemen en het alleszins te geloven. Het verschil met die religieuse debielen is dat wij zijn geëvolueerd, terwijl zij zijn blijven steken in hun idiotie. Meer nog; het verergert daar nog ! Dat dergelijke toestanden nog zouden worden gesubsidieerd is wel het toppunt !

  • Ja Oscar, wij zijn inderdaad geëvolueerd. Naar geperverteerde types zoals een Dirk Draulans of een Bobo van Spilbeeck. Dat is inderdaad evolutie, maar dan wel in de verkeerde richting. En voor je kritiek geeft op die “religieuse debielen” (sic) of voor je spotlacht met het niveau van het Joodse onderwijs, kan er misschien even verwezen worden naar het aantal Joodse nobelprijswinnaars. Terwijl de mensen die zich als joods identificeren samengeteld ongeveer 0,2% uitmaken van de wereldbevolking, leveren ze zo’n 22% van de Nobelprijslaureaten. Dat heeft alles te maken met de cultuur, het goede onderwijs en de joodse achtergrond van die religieuze debielen.
   Overigens, Oscar, je hebt uit je collegetijd misschien nog een woordenboek overgehouden. Zoek dan eens het woord “religieus” op en hoe je dat vervoegt.

   • Ik had het hier niet over Nobelprijswinnaars of artiesten van Joodse origine, integendeel, maar over het segment binnen het jodendom dat nog vasthoud aan het creationisme en het ritueel slachten. Het is niet omdat Joden Nobelprijswinnaars leveren dat er geen tussen zitten die nog op het niveau staan van hun moslim”vrienden”. Al even achterlijk, sectair en wreedaardig. Wees maar gerust; er zijn niet weinig Joden of mensen van joodse origine die mij op dat vlak gelijk zullen geven. Diegenen die ik ken toch, onder andere wijlen mijn schoonmoeder. Voor wat uw taal vitterij betreft ; ik heb nooit in een college gezeten want als oudste van vijf op mijn vijftiende gaan werken.

   • Ik ken nogal wat orthodoxe joden, en geen enkele daarvan is “achterlijk, sectair en wreedaardig”. Integendeel, het zijn vaak véél beschaafder mensen dan de doorsnee Vlaming hier te lande. Ze houden zich wél graag op de achtergrond en op zichzelf, en dat is gezien het verleden niet moeilijk uit te leggen. De enige “achterlijke” joden die ik ken, om met jouw woorden te spreken, zijn vrijzinnig, “reform” of atheïst. En om dan de islam en de joodse godsdienst op één hoop te gooien, dat is er echt wel een beetje over. Er bestaan géén 2 ideologieën of godsdiensten die zó mekaars absolute tegengestelde zijn als de islam en het judaïsme. De islam is de ideologie van de haat en de vernietiging, het judaïsme is gestoeld op liefde, hoop en opbouw, ook en misschien vooral het orthodoxe judaïsme. En ik heb het niet van horen zeggen, maar ik weet zelf waarover ik spreek: ik ben een fundamentalistisch (evangelisch-protestants) christen met Joodse roots.

   • Als de Joden die vrijzinnig, atheïst, agnost of”reform” achterlijk zijn volgens u zijn nagenoeg alle Joden uit mijn omgeving dan achterlijk. En de orthodoxen ( en fundamentalisten) dus verstandiger ? Ik denk dat u met deze redenering redelijk geïsoleerd staat. Ook bij de meeste Joden.

   • Nee Oscar, ik denk niet dat ik alleen sta met mijn mening (die overigens niet is wat jij daarvan maakt in je reactie). En zelfs als het zo zou zijn, dan sta ik liever alleen met de waarheid dan tussen 20 miljoen anderen met een leugen. Als je op zoek bent naar “achterlijkheid” (we blijven bij jouw woordkeuze), dan zul je elders moeten kijken dan bij het orthodoxe jodendom.

   • Ik blijf erbij dat onverdoofd slachten en besnijdenissen en creationisme restanten zijn vanuit een achterlijk verleden dat die gasten maar niet achter zich kunnen laten. Dat hebben de orthodoxen nu eenmaal gemeen met de moslims. Niet dat die gekke hoedjes en dito krullekes mij storen, zij komen eerder grappig over en doen er niemand kwaad mee .Dit in tegenstelling met de vestimentaire aanstellerij en andere arrogantie van moslims.

   • Het wordt vermoeiend, Oscar. Die “gasten” hebben niets, maar dan ook niets, riente, zero, nada, niemendalle, 0,00 gemeen met moslims. Niets. Niks. Echt niks. En het is niet omdat jij dat niet begrijpt omdat je niet door het oppervlakkige heen kunt zien, niet wéét omdat je niet voldoende bent geïnformeerd, of niet wénst te accepteren omdat je gewoon koppig bent, dat het daarom nog niet zo is.

 3. Het verschil tussen joden en moslims, is dat bij de eersten de religieuze verdwazing zich beperkt tot een gesloten gezelschap dat exclusief wil blijven, terwijl de moslims allemaal fanatici zijn die de hele wereld willen bekeren tot hun achterlijke ideologie en hun “religieuze” eisen zoals halal aan onze maatschappij blijven opdringen. Ik heb liever een zwartgekleed bleek jongetje met krulpijpen en keppel dat mij volkomen negeert, dan een “jongere” met dure basketsloefen, kakbroek en baseball pet achterstevoren, die me uitscheldt voor hoer en mijn sacoche trekt.

 4. De Miserie van Onderwijs houdt zich weer van den domme. Den alcoolstift wordt met de honderden per jaar besteld door Joodse scholen. Niks gezien? Doen ze bij de Miserie van Onderwijs ooit een leerboek open?

Comments are closed.