Na de dagenlang het wereldnieuws te domineren en terwijl ‘hashtags’ zoals #Sexfam en #OXFAMGATE veelvuldig gebruikt worden op Twitter, heeft Oxfam vandaag zelf beslist om het intern Haïti-rapport publiek te ontsluiten. Oxfam maakte dat rapport in 2011 op naar aanleiding van fikse onregelmatigheden verricht door medewerkers en oud-directeur Roland Van Hauwermeiren in Haïti na de grote aardbeving van 2010. Het openbaar maken van de informatie bevestigt wat reeds langer duidelijk was.

Door het intern rapport openbaar te maken wil de linksprogressieve ngo “zo transparant mogelijk zijn over de beslissingen die tijdens het onderzoek genomen zijn, en erkent [het] de vertrouwensbreuk die de gebeurtenissen veroorzaakt hebben”, zo citeert BELGA de mededeling van Oxfam. Oxfam communiceert ook dat het het een actieplan zal implementeren op basis van de “geleerde lessen”. Dit moet illustreren dat Oxfam “geëngageerd is om de dingen te herstellen die we fout deden, zodat we beter de mensen kunnen beschermen die we willen dienen – en zo verder armoede en onrechtvaardigheid bestrijden waar het zich ook voordoet”, zo staat er te lezen op Twitter.

Misbruik courant bij ngo’s

Het nieuws rond Oxfam in Haïti zorgde voor flink wat deining in de humanitaire sector en erbuiten. De Belg Roland Van Hauwermeiren (68) zou als toenmalige directeur bij Oxfam de spil geweest zijn in tal van seksschandalen in Haïti, maar ook in andere arme landen. Nadat deze feiten rond Oxfam naar boven kwamen, kwam aan de hand van een rapport opgesteld door de ngo Save The Children ook misbruik aan het licht bij maar liefst 23 ngo’s en vredeshandhavingsorganisaties die actief waren/zijn in Haïti, Ivoorkust en Zuid-Soedan.

“Ons eigen veldwerk suggereert dat de omvang van misbruik aanzienlijk is”, zo staat te lezen in dat Save The Children-rapport. “Elk agentschap loopt gevaar door dit probleem […]. Bestaande inspanningen om kinderen te beschermen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik zijn ontoereikend.” Men ontdekte “elke denkbare vorm van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen” waaronder verkrachting, prostitutie, pornografie, seksuele slavernij, mishandelingen en mensenhandel.

Bevestiging eerder nieuws

Het thans openbare Oxfam-rapport bevestigt wat eerder al bekend was. Omwille van “seksuele uitbuiting, fraude, nalatigheid en machtsmisbruik” werden vier medewerkers ontslagen en stapten twee werknemers zelf op. Er werden onder andere prostituees ingehuurd om ‘op bezoek’ te komen in de Oxfamgasthuizen. Oxfam benadrukt in haar rapport dat het niet bewezen is dat er ook minderjarige prostituees ingezet werden, hoewel “het niet kan uitgesloten worden dat enkele [wel] minderjarig waren”. Een getuigenis vorige week indiceerde tevens dat er wel degelijk minderjarigen werden misbruikt.

Naar aanleiding van een apart onderzoek naar Roland Van Hauwermeiren, de toenmalige directeur van Oxfam te Haïti, werd beslist om de Belg een “gefaseerde en waardige” exit te gunnen, om de reputatie van Oxfam niet te schaden. In dat onderzoek gaf Van Hauwermeiren zelf toe prostituees te hebben gebruikt in zijn Oxfam-residentie in Haïti in nasleep van de grote aardbeving in 2010. Maar doordat het gedrag van Van Hauwermeiren niet werd bekend gemaakt, kon de Belg gewoon aan de slag bij andere ngo’s in andere landen, waar ook misbruik werd gemeld.

Het rapport wordt nu ook overgebracht aan de autoriteiten. “We hebben de relevante nationale autoriteiten ook op de hoogte gebracht van de namen van de zeven mannen betrokken bij het seksueel wangedrag”, zo klonk het nog.

Nieuw Oxfam-actieplan heeft 13 speerpunten

Het nieuwe actieplan van Oxfam dat de ngo wil instellen op basis van “geleerde lessen”, hanteert 13 speerpunten. Oxfam wil zich eerst en vooral engageren om de transparantie en verantwoordingsmechanismen binnen de organisatie te verbeteren. Dit door het instellen van een onafhankelijke onderzoekscommissie. Het doorlichtingswerk van deze commissie zal publiek gemaakt worden. Ook wil de organisatie haar beleid, praktijken en bedrijfscultuur aanpassen door onder meer investeringen in ‘gender training’ en ondersteuning.

Hiernaast wil Oxfam beter samenwerken met andere ngo’s en terdege informatie uitwisselen zodat in rekruteringsfases potentiële medewerkers goed gescreend kunnen worden. Hierdoor zouden geseinde misbruikers niet van de ene organisatie naar de andere kunnen springen. Ook samenwerking met de relevante overheden en autoriteiten behoort tot het actieplan. Eerder deze maand bleek dat het intern Haïti-rapport destijds niet werd overgemaakt aan de overheid van Haïti omdat “het zeer onwaarschijnlijk was dat enige actie zou ondernomen worden”.

1 REACTIE

Comments are closed.