De feministische denktank Furia wil het ‘hoofddoekenverbod’ dat van kracht is in het gemeenschapsonderwijs, volledig afschaffen. Ze roepen minister van onderwijs Hilde Crevits (CD&V) op om haar verantwoordelijkheid te nemen. Dit hoofddoekenverbod is ongrondwettelijk en gaat in tegen de godsdienstvrijheid. Bovendien ontneemt het kansen voor vrouwen in het onderwijs.”

Nadat de rechtbank in Tongeren besliste dat enkele moslima’s – ondanks een algemeen verbod op levensbeschouwelijke tekens in het gemeenschapsonderwijs – toch hun hoofddoek mochten dragen op school, barstte het debat omtrent hoofddoeken op school terug los. Vlaams Belang pleit voor een algemeen hoofddoekenverbod op school, anderen waren dan weer tevreden met het vonnis.

Ontneemt kansen

De feministische denktank Furia bijvoorbeeld, die gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid, was naar eigen zeggen bijzonder tevreden met die beslissing van de rechtbank. Volgens Furia is het zogenaamde ‘hoofddoekenverbod’ (verbod op levensbeschouwelijke tekens, nvdr.) ongrondwettelijk. Zij pleiten voor een volledige afschaffing van het verbod.

Niet alleen gaat het ‘hoofddoekenverbod’ in tegen de godsdienstvrijheid volgens Furia, het zou zelfs kansen ontnemen voor vrouwen in het onderwijs, zo stelt men aan SCEPTR. “Vrouwen hebben het recht om zelf te beschikken over hun lichaam en het feit of ze een hoofddoek willen dragen of niet. Dit hoofddoekenverbod is ongrondwettelijk en gaat in tegen de godsdienstvrijheid. Bovendien ontneemt het kansen voor vrouwen in het onderwijs.”

Bij Furia eisen ze dat bevoegd minister van onderwijs Hilde Crevits (CD&V) haar verantwoordelijkheid opneemt en het verbod volledig afschaft. “Om de democratische rechten van alle leerlingen te laten respecteren”, aldus Furia. “Het algemene verbod op religieuze kentekens van het GO! is buiten proportie en onredelijk. Het discrimineert moslimmeisjes en ontneemt hen kansen.”