Sinds de jaren 50 is er een principieel vliegverbod van toepassing boven het koninklijk domein te laken. Doch, volgens N-VA-Kamerlid Bert Wollants dient men minstens te onderzoeken of men boven het Paleis van Laken kan vliegen. 

Volgens de Franstalige zusterkrant van De Tijd, L’Echo, stelt het Directoraat-Generaal van de Luchtvaart het huidige vliegverbod boven de koninklijke domeinen in vraag. Op die manier zouden er meer vliegtuigen over Brussel vliegen en minder over de Vlaamse gemeenten Wemmel, Meise en Grimbergen.

Nieuw is het voorstel van het Directoraat-Generaal van de Luchtvaart niet. Zo stelde Wollants in 2012 het vliegverbod al in vraag. “Op een moment dat iedereen zoekt naar mogelijkheden om het vliegverkeer minder hinder te laten veroorzaken bij de omwonenden, is vliegen boven het amper bewoonde paleisdomein minstens het onderzoeken waard“, klinkt het bij Wollants.

Niet op voorhand uitsluiten

De vraag is echter of deze vlieger wel opgaat. Zo stelt Wollants tegenover VRT NWS dat hij niet de indruk heeft dat de minister van Mobiliteit, François Bellot (MR), een grote voorstander is van de maatregel. “Maar als iedereen het meent met het verhelpen van de geluidshinder, dan denk ik dat er een akkoord gevonden kan worden. Het is niet zo wijs om op voorhand een piste uit te sluiten, wetende dat we in een moeilijke situatie zitten”, stelt het N-VA-Kamerlid tegenover VRT NWS.

De kern volgens het Wollants: een billijke en eerlijke spreiding van de lusten en de lasten van de luchthaven en het bijhorende vliegverkeer. Dat wil volgens hem “zeggen dat ieder een deel ervan moet nemen”.

3 REACTIES