Het aantal haatmisdrijven tegen christenen in Duitsland is toegenomen. Volgens de Ludwig Schick, de aartsbisschop van Bamberg, heeft dat te maken met de migratiecrisis.

De Katholieke Kerk trekt aan de alarmbel: er worden meer en meer haatmisdrijven tegen christenen vastgesteld. Dat zegt de aartsbisschop van Bamberg, Ludwig Schick, in een interview met de Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Migratiecrisis

“Er zijn radicaliseringstendensen onder bepaalde groepen moslims en andere sectoren van de samenleving. Dit vormt een bedreiging voor de sociale samenhang en vreedzame coëxistentie”, aldus Schick.

Hij waarschuwt dat er tussen migranten, die sinds 2014 vanuit het Midden-Oosten naar Duitsland zijn gekomen, velen zijn die “de liberale orde van het land niet begrijpen of aanvaarden, er zijn er zelfs die niet als vluchteling maar als terrorist zijn gekomen”.

“Je kunt niet in onze samenleving komen als je geen waardering toont voor zijn waarden”, zegt Schick “Hoe kan men als burger in een land willen leven wanneer men de gelovigen die tot de meerderheidsreligie behoren, veracht?”

Ook toename aan antisemitisme

Volgens de aartsbisschop is er enerzijds een toename in haat tegen religie in het algemeen, anderzijds zijn er ook veel meer sektarische haatmisdrijven. Zo is ook het aantal antisemitische delicten aanzienlijk toegenomen. “Het respect en eerbied voor elkaar, de fundamenten van onze liberale samenleving, neemt af”, zegt de aartsbisschop.

Vorig jaar waren er in Duitsland bijna honderd aanvallen op christenen. Waaronder een moord, negen aanvallen en brandstichting. In ongeveer een kwart van de gevallen werden kerken en christelijke symbolen aangevallen. Minstens veertien van die aanvallen vonden onderling plaats tussen asielzoekers.

10 REACTIES

  1. Deze misdrijven zijn niet eens het ergste. Het ergste is dat men wegkijkt en ze probeert dood te zwijgen. We moeten de problemen niet groter maken dan ze zijn, maar doen alsof zijn neus bloedt maakt de zaken enkel erger. Men verliest zijn geloofwaardigheid. De feiten komen hoe dan ook aan het licht. Het is beter te erkennen dat er moeilijkheden zijn en tegelijkertijd mee te delen hoe men deze zal aanpakken. Dat zou het draagvlak voor opvang al kunnen verhogen.

  2. Volgens die linkse geitenwollensokkenbakfietsrijdende misbaksels zijn wij blanken toch de grootste racisten . Als UNIA racisme en discriminatie van moslims onder elkaar (soennieten/sjiieten) en tegenover westerlingen zou aanpakken , zou het geen tijd meer hebben voor pietluttigheden maar zou het massaal moeten aanwerven.
    En wat die linkse gutmenschen betreft , zij gaan nog het hardst verschieten als de islamisering zo doorgaat. “Nu hebben we ze toch zo geknuffeld en bepamperd en nu keren ze zich tegen ons ” NAÏEVELINGEN

  3. Logisch toch dat mohammedanen “kruisvaarders” aanvallen. Wie iets anders verwacht had van deze indringers, moet op een roze wolk in Plopsaland gaan zitten, en zwaaiend met de armen naar de hemel allemaal sam zingen van kumbaya. Hoelang nog zullen onze mannen, die geacht worden de vrouwen te beschermen, dit dulden?

  4. Als je niet in onze samenleving kunt komen als je geen waardering toont voor de waarden ervan , zoals die duitse geestelijke beweert en je kunt daar het politieke rattengespuis van overtuigen , dan is de redding nabij .GEEN ENKELE van dat geteisem hoort hier dan thuis en zal alle peperdure , en niets oplossende , initiatieven ten spijt hier ook nooit thuis horen . Dus om het in de taal van onze duitse vriend te zeggen : abfuhren , und schnell .