Linkse oppositiepartijen stellen zich tal van vragen over de geplande afslanking van het Agentschap Integratie en Inburgering, maar daar is absoluut geen reden toe, aldus directrice Leen Verraest. “Wij stemmen de werking af op de realiteit”, klinkt het.

Het Agentschap Integratie en Inburgering moet het integratieproces van vreemdelingen vergemakkelijken. Er worden inburgeringscursussen gegeven en persoonlijke trajectbegeleiders aangesteld om nieuwkomers met raad en daad bij te staan. Nu de vluchtelingenstroom volgens bevoegd minister Liesbeth Homans (N-VA) is afgenomen, werden er herstructureringen aangekondigd bij het Agentschap. Zo’n 170 banen zouden verdwijnen.

Werking afgestemd op realiteit

Over die afslanking is niet iedereen het eens. Bij oppositiepartijen sp.a en Groen heeft men naar eigen zeggen twijfels of het Agentschap nog wel aan de noden van nieuwe vreemdelingen zal kunnen voldoen na de afslanking. Gisteren ging er een parlementaire commissie langs bij het Agentschap om de situatie van naderbij te bekijken. Die commissie besloot dat men bij het Agentschap zelf nog met veel vragen zou zitten.

Volgens directrice Leen Verraest is daar echter niets van waar. Ze stelt de oppositiepartijen gerust. “Ik heb daar begrip voor”, aldus Verraest in ‘De ochtend’ op Radio 1. “Maar wij stemmen intern de werking af op de realiteit. Wij blijven constant monitoren en maken prognoses van het aantal contracten (voor inburgeringstrajecten, nvdr.) dat de komende zal worden afgesloten en daar stemmen wij die afbouw op af.”

Ook bij de financiering – waar ook ongerustheid over was – ziet directrice Verraest geen vuiltje aan de lucht. Volgens de oppositie houdt de directrice dingen achter. Volgens Yasmine Kherbache (sp.a) “verzwijgt” de directrice van het Agentschap dat het budget dat voorzien wordt voor het Agentschap “onvoldoende” zal zijn om aan de noden van vreemdelingen te voorzien. Bij Groen en ook regeringspartij CD&V delen ze die mening.