Irak weigert sinds 2011 consequent om Iraakse criminelen of uitgeprocedeerde asielzoekers terug te nemen, en dat is niet naar de zin van de Deense regering. Ze bekijken of ze hun hulp aan Irak zullen stopzetten, tot Irak toezegt. Denemarken en Irak hadden een akkoord omtrent terugkeerbeleid, maar dat werd eenzijdig stopgezet door Irak.

Sinds de explosie van de vluchtelingencrisis in 2015 nam Denemarken tal van maatregelen om de migratie naar het land in te perken. Er werden maar liefst 67 beleidswijzigingen ingevoerd om migratiewetten strenger te maken. Zo weigert Denemarken bijvoorbeeld het verplichte asielzoekersquotum van een herverdelingsplan van de Verenigde Naties en  werden strenge grenscontroles geïntroduceerd.

“Hulp stopzetten”

Het aantal asielaanvragen daalde fors, maar nu wil Denemarken ook meer inzetten op haar terugkeerbeleid. Een afgewezen asielzoeker zou Denemarken immers nog steeds ongeveer 200 euro per dag kosten en een strenger terugkeerbeleid moet een ontradingseffect creëeren. Het feit dat Irak al sinds 2011 consequent weigert om landgenoten terug te nemen, zint Denemarken niet, en dus dreigen ze stappen te ondernemen.

“We geven veel geld aan Irak en hebben zelfs Deense soldaten in Irak die meehelpen aan de stabiliteit in het land. Het is dus zeker niet te veel gevraagd om hun eigen bevolking terug te nemen. Als ze toch blijven weigeren om hun mensen terug te nemen, moet de minister duidelijk maken dat Denemarken zijn hulp aan Irak zal stopzetten”, klinkt het bij de Deense Volkspartij. Ook de Deense democraten eisen een toezegging van Irak.

In 2009 sloot Denemarken een akkoord met Irak omtrent de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en Iraakse criminelen, maar dat akkoord werd eenzijdig stopgezet door Irak. Op dit moment zouden er minstens 138 Irakezen zijn die naar Irak zouden worden teruggestuurd omdat hun asielaanvraag geweigerd werd of omdat ze criminele feiten gepleegd hebben.