Het kamperen voor de schoolpoort, hoewel men tamelijk exact kan berekenen hoeveel 12-jarigen er binnen zes jaar zullen zijn, blijft een wederkerend fenomeen in bepaalde Vlaamse gemeenten. Een centraal aanmeldingssysteem moet daar volgens minister van Onderwijs, Hilde Crevits (CD&V), een oplossing voor bieden. N-VA echter wil eerst een afschaffing van de dubbele contingentering

Onder deze zogenaamde ‘dubbele contingentering’ verstaat met het werken met twee lijsten van kinderen. Op de ene lijst belanden kansarme ‘indicatorleerlingen’ terwijl op de andere lijst ‘niet-indicatorleerlingen’ belanden. Is het plafond van de laatste lijst bereikt, dan krijgen de leerlingen van de andere lijst voorrang. Bijgevolg kan een school – door vooraf het percentage indicatorleerlingen en niet-indicatorleerlingen te bepalen – een sociale mix opleggen.

Tot op heden is een dergelijk systeem enkel verplicht wanneer scholen zich verenigen in een lokaal overlegplatform. Een dergelijk platform is echter een opstap naar een centraal aanmeldings- of inschrijvingssysteem. De vraag is echter of er een centraal inschrijvingssysteem gaat komen voor heel Vlaanderen en Brussel mét de dubbele contingentering.

Crevits (CD&V): “Niet iedereen wil afschaffing dubbele lijsten”

Vlaams minister van Onderwijs, Hilde Crevits, wil graag “dat iedereen in Vlaanderen gebruik kan maken van dat [centraal] systeem, dat je ook inschrijft op één dag, maar N-VA koppelt daar de wens aan om de dubbele lijsten af te schaffen”, geeft de minister aan VRT NWS mee. “Niet iedereen is het daarmee eens dat we die dubbele lijsten afschaffen”.

N-VA is naar eigen zeggen ook voor een centraal aanmeldingsregister. Zo stelde Vlaams parlementslid voor N-VA, Kris Van Dijck, dat hij daar “alleen maar voordelen inziet”. Wel wil hij – net zoals het Katholiek Onderwijs – die dubbele contingentering wegnemen. “Waar wij wel tegen zijn, is dat men meer wil doen dan de schoolkeuze te realiseren. Als je dat dan ook nog eens wil combineren met het realiseren van een sociale mix, dan overbelast je dat systeem. Dan hebben ouders niet langer de zekerheid dat de school waar zij hun kinderen naartoe willen sturen voor hen bereikbaar is”, zegt topman van het Katholiek Onderwijs, Lieven Boeve, aan VRT NWS.