De Brusselse vzw GIAL, die eerder in het nieuws kwam omwille van de torenhoge vergoedingen aan een voormalige directeur, heeft kennelijk nog niet al zijn geheimen prijsgegeven. Zo stond de woordvoerder van de gevallen burgemeester Yvan Mayeur op de loondienst van de vzw. Dit, terwijl de woordvoerder voor de PS-meerderheid in Brussel-Stad werkte. Dat brengt de RTBF.

Van februari 2015 tot begin 2017 was Fabrice Voogt de woordvoerder van de toenmalige Brusselse burgemeester Yvan Mayeur. Op zich is hier niets bijzonder aan ware het niet het loon van Voogt door de vzw Gial werd betaald. Dit valt volgens de RTBF te lezen in de verslagen van de raad van bestuur van de vzw. Zo staat er letterlijk dat – hoewel Voogt voor de vzw Gial werkt – hij de functie “verantwoordelijke voor de cel Communicatie van de Stad-Brussel” opneemt

Op die raad van bestuur werd er ook nog een andere aanstelling goedgekeurd, namelijk die van Aude Villain. Ook deze laatstgenoemde ging – in loondienst van de vzw Gial – aan de slag als communicatiemedewerker bij Brussel-Stad.

“Niet normaal”

Didier Wauters (cdH), het enige oppositielid in de raad van bestuur van de vzw Gial, heeft zijn bedenkingen over de manier van werken. “Pas op de dag zelf kregen we te horen hoe de vork in de steel zat”, zegt hij aan de RTBF. Zo zou Mohamed Ouriaghli (PS), de voorzitter van de raad van bestuur, iedereen gerust hebben proberen te stellen door te verklaren dat Gial zich ging toeleggen op de digitalisering van Brussel-Stad. “Voor mij is het niet normaal dat Gial een werknemer betaalt die vervolgens voor de cel Communicatie van de meerderheid in de Stad gaat werken”, zegt Wauters echter.

Hoewel de aanwervingen volgens Ouriaghli kloppen, zouden volgens hem de communicatiemedewerkers via de vzw Gial aan de digitalisering van de stad hebben gewerkt. “Fabrice Voogt werd aangesteld om het communicatiedepartement en de nieuwe website van de Stad Brussel, die door Gial beheerd wordt, te leiden. Hij was dus de link tussen de Stad en Gial”, aldus Ouriaghli tegenover de RTBF.

5 REACTIES

  1. Bij die PS valt men van het ene schandaal in het andere. Wat wordt het morgen ? Hoelang nog zullen onze politiekers met die bendeleden praten ? Laat staan overeenkomen. Wanneer de franstaligen ondanks dergelijke toestanden toch blijven stemmen voor die schaamteloze poenpakkers moet dat hun probleem zijn, en niet het onze. Alwaar we immers toch willens nillens mee worden geconfronteerd via de transfers. Hoog tijd dus om die transfers duchtig tegen het licht te houden en er daar eindelijk de conclusies uit trekken. Die kanker blijft al veel te lang aanslepen, en we zien wat er met mede ons geld allemaal gebeurt. Daar in Wallobrux.

    • Eigenlijk maakt dit ze misschien juist interessant als coalitiepartner. Als er stront is aan de knikker zal het toch wel de fout zijn van de PS.

  2. Wat hier echt het schandalige van is dat er sommige van de kiezers het nog altijd niet willen snappen. Ze verdedigen zich door te zeggen dat er bij de andere partijen ook schandalen zijn, maar die worden niet zo in de media gebracht. Zelfs al is dat zo, dat wil toch nog niet zeggen dat je op diezelfde corrupte zakken moet blijven stemmen.
    en we zingen allemaal uit volle borst: C’est la lutte finale……

  3. Dat dit gefoefel zo lang kon duren is een schande op zich. 1000 euro per dag voor wat? Dat zou ik nog eens willen weten, uit wat bestond de taak van deze “consulent”, dat hem Acht jaar lang onledig hield?

Comments are closed.