De Brusselse vzw GIAL, die eerder in het nieuws kwam omwille van de torenhoge vergoedingen aan een voormalige directeur, heeft kennelijk nog niet al zijn geheimen prijsgegeven. Zo stond de woordvoerder van de gevallen burgemeester Yvan Mayeur op de loondienst van de vzw. Dit, terwijl de woordvoerder voor de PS-meerderheid in Brussel-Stad werkte. Dat brengt de RTBF.

Van februari 2015 tot begin 2017 was Fabrice Voogt de woordvoerder van de toenmalige Brusselse burgemeester Yvan Mayeur. Op zich is hier niets bijzonder aan ware het niet het loon van Voogt door de vzw Gial werd betaald. Dit valt volgens de RTBF te lezen in de verslagen van de raad van bestuur van de vzw. Zo staat er letterlijk dat – hoewel Voogt voor de vzw Gial werkt – hij de functie “verantwoordelijke voor de cel Communicatie van de Stad-Brussel” opneemt

Op die raad van bestuur werd er ook nog een andere aanstelling goedgekeurd, namelijk die van Aude Villain. Ook deze laatstgenoemde ging – in loondienst van de vzw Gial – aan de slag als communicatiemedewerker bij Brussel-Stad.

“Niet normaal”

Didier Wauters (cdH), het enige oppositielid in de raad van bestuur van de vzw Gial, heeft zijn bedenkingen over de manier van werken. “Pas op de dag zelf kregen we te horen hoe de vork in de steel zat”, zegt hij aan de RTBF. Zo zou Mohamed Ouriaghli (PS), de voorzitter van de raad van bestuur, iedereen gerust hebben proberen te stellen door te verklaren dat Gial zich ging toeleggen op de digitalisering van Brussel-Stad. “Voor mij is het niet normaal dat Gial een werknemer betaalt die vervolgens voor de cel Communicatie van de meerderheid in de Stad gaat werken”, zegt Wauters echter.

Hoewel de aanwervingen volgens Ouriaghli kloppen, zouden volgens hem de communicatiemedewerkers via de vzw Gial aan de digitalisering van de stad hebben gewerkt. “Fabrice Voogt werd aangesteld om het communicatiedepartement en de nieuwe website van de Stad Brussel, die door Gial beheerd wordt, te leiden. Hij was dus de link tussen de Stad en Gial”, aldus Ouriaghli tegenover de RTBF.