De eis van de BBI (Bijzondere Belastingsinspectie) om alle elektronische Belgische betalingen met buitenlandse betaalkaarten in te zien, is recent afgewezen door de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen. Dit omdat het een ‘fishing expedition’ betreft: blind hengelen naar zwart geld. Daarnaast is het een schending van de privacy, zo rapporteert De Standaard.

De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) wil graag op grote schaal bij derden – waaronder  grote bedrijven en betaalorganisaties – informatie inkijken, om preventief op zoek te gaan naar zwart geld bij onbekenden. Voorlopig steekt de rechtbank echter stokken in de wielen van de fiscus wat dit betreft. De BBI verloor hieromtrent een rechtszaak tegen nagenoeg alle grote betaaloperatoren in België.

Wanneer komt dit er wel? Kwestie van tijd wellicht

De BBI wou/wil graag alle betalingen met buitenlandse bankkaarten in België nagaan. De fiscus hoopte om hierdoor zwart geld, afkomstig uit belastingparadijzen – op te sporen. Maar de betaaloperatoren weigerden dit. De fiscus trok hiervoor naar de rechtbank, maar ving bot. De operatie van de fiscus werd te ruim en buiten proportie geacht in het vonnis van 2 februari. Het zijn immers vooral toeristen en diplomaten die dergelijke betalingen in ons land verrichten. En dan wordt ook de privacywet overtreden. Nochtans benadrukte de BBI dat de opgevraagde info – het betreft maar liefst 7 miljard betalingstransacties – anoniem zou zijn. Data-analisten van de BBI zouden hierna later in twee stappen verdere analyse uitvoeren.

Mark Delanote, nuanceert de zaak echter in De Standaard. “In de eerste vonnissen over het fiscaal zoekrecht kreeg de BBI al eens ongelijk. Maar gaandeweg kantelde de rechtspraak en kozen steeds meer rechters de kant van de BBI. Tot medio oktober vorig jaar ook het Grondwettelijk Hof erkende dat de BBI een actief zoekrecht heeft”, aldus de expert. “[Bovendien kan] de BBI […] tegen het vonnis beroep aantekenen. En het is niet omdat de rechtbank in Antwerpen dit verbiedt, dat een rechter in Gent of Brussel automatisch hetzelfde zal doen.”

Francis Adyns, woordvoerder van de fiscus, liet aan De Standaard weten dat het vonnis zal gerespecteerd worden, maar dat men “zal blijven acties voeren om niet aangegeven gelden in belastingparadijzen te identificeren en alsnog te belasten”.