Bijna 600 asielzoekers wachten reeds 5 jaar of langer op een definitief antwoord op hun asielaanvraag in tijdelijke opvangcentra. Het gaat om 584 dossiers en die kosten de schatkist 680.000 euro per maand. Dit komt naar boven nadat men bij Fedasil een nieuwe databank introduceerde. Staatssecretaris voor Asiel & Migratie Theo Francken (N-VA) wil de lijst nu snel wegwerken, casus per casus. Van collectieve regularisatie is geen sprake, zo verzekert de N-VA’er.

584 asielzoekers verblijven al vijf jaar of langer in een tijdelijk opvangcentrum in België, wachtend op een antwoord inzake hun asielaanvraag. Dit werd duidelijk na de implementatie van een nieuwe Fedasil-databank.

“Er is blijkbaar jarenlang niets gedaan om [deze asielzoekers] duidelijkheid te geven. Wisten mijn voorgangers dat er meer dan 500 mensen langer dan vijf jaar in een soort van vacuüm zitten? Ik denk het niet”, zo geeft Francken mee in Het Laatste Nieuws. “Het is nochtans de verantwoordelijkheid van de overheid om iedereen die hier asiel aanvraagt snel te laten weten of ze hier kunnen blijven of niet.”

“Het wordt géén collectieve regularisatie”

Francken heeft reeds in oktober een werkgroep gestart die zoekt naar oplossingen voor mensen die lang moeten wachten op de definitieve verwerking van hun asielaanvraag. Deze kan nu aan de slag, te beginnen met de oudste dossiers. “We zullen geval per geval bekijken of ze een verblijfsvergunning krijgen […]”, zo citeert Het Laatste Nieuws Francken. “Het wordt géén collectieve regularisatie. Ik wil zeker geen mensen met een strafblad asiel geven.”

De lange lijst van aanslepende aanvragen kost de schatkist een flinke duit: “Al die mensen opvangen aan een gemiddelde kost van 40,83 euro per persoon per dag, [dat] betekent een maandelijkse kost van 680.000 euro voor Fedasil”, aldus nog Francken. “In tijden van budgettaire krapte is het ook daarom belangrijk om deze lijst weg te werken”

ADVERTENTIE