De Vlaamse administratie maakt het bevoegd minister Joke Schau­vlie­ge (CD&V) knap lastig om de bouw van het Eurostadion toch nog te laten doorgaan. Zo krijgt het project volgens De Tijd van de Vlaamse administratie over de gehele lijn een negatief advies. Projectontwikkelaar Ghelamco heeft daarentegen vragen bij de “onafhankelijkheid en correctheid” van het onderzoek.

Voor het einde van deze maand moet minister Schau­vlie­ge uitsluitsel kunnen geven over de bouw­aan­vraag en de om­ge­vings­ver­gun­ning voor het Eurostadion. Veel marge heeft de christendemocrate echter niet. Zo dient zij haar beslissing te baseren op een advies van de Ge­wes­te­lij­ke Om­ge­vings­ver­gun­nings­com­mis­sie. Volgens deze commissie – waarin bijna zo’n twin­tig Vlaam­se ad­mi­ni­stra­ties zetelen –  kan de overheid niet anders dan de vergunning te weigeren.

‘Creativiteit’

De Vlaamse administraties baseren hun negatief advies op twee gekende pijnpunten: het creatief omspringen met ruimte en de mobiliteit naar het stadion. Zo wil Ghe­lam­co naar eigen zeggen mensen overtuigen om met het openbaar vervoer te komen. Omdat de projectontwikkelaar nergens concreet kan maken hoe hij mensen wil overtuigen om zich zo te verplaatsen, vreest de Ge­wes­te­lij­ke Om­ge­vings­ver­gun­nings­com­mis­sie voor een ver­keers­in­farct op de Brus­sel­se ring.

Daarnaast gaat Ghe­lam­co zeer creatief om met ruimte. Deze is immers voor recreatie beperkt tot maxi­maal 50.000 m2. Naar eigen zeggen voldoet de projectontwikkelaar aan deze norm. Het probleem is echter dat Ghe­lam­co hier slechts aan voldoet door bijvoorbeeld de ruim­te rond de tri­bu­nes, waar tij­dens de wed­strijd eten en drank wor­den ver­kocht, niet mee te rekenen. Telt men dit alles wel mee, dan is het totale project goed voor zowat het dubbele van wat wettelijk is toegelaten.

Ghe­lam­co: “Tegenwerking”

Tegenover BELGA laat Ghelamco weten dat ze het advies gaan bestuderen en hun opmerkingen gaan overmaken aan de Vlaamse overheid. “Ghelamco blijft geloven in het project ‘Eurostadion’, ondanks het afhaken van de UEFA en het uitgebrachte advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie”, stelt het bedrijf.

De projectontwikkelaar haalt verder nog aan dat hij niet over de noodzakelijke gegevens beschikte om het project tijdens een hoorzitting toe te lichten. Zo liet de gemeente Grimbergen volgens Ghelamco na “om tijdig een kopie over te maken van de uitgebrachte bezwaarschriften”. “Het is een spijtige vaststelling dat bepaalde overheden en instanties dan ook tijdens de procedure actief gaan tegenwerken hoewel de procedure net in alle onafhankelijkheid en correctheid moet doorlopen worden”.

1 REACTIE